Kiểm tra, giám sát đối với Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đức Trọng

N.MINH 15:20, 12/09/2023

(LĐ online) - Ngày 12/9, ông Đa Cát Vinh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng, Thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh làm Trưởng đoàn đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và có buổi làm việc với Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Đức Trọng.

Đồng chí Đa Cát Vinh phát biểu tại  buổi làm việc với Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đức Trọng
Ông Đa Cát Vinh phát biểu tại buổi làm việc với Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đức Trọng

Tham dự buổi làm việc, có bà Phạm Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện và các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện.

 

Năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Đức Trọng đã bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh và NHCSXH tỉnh để chỉ đạo triển khai các chương trình tín dụng chính sách và thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP gắn phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Cụ thể: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên cân đối ngân sách địa phương chuyển 12.500 triệu đồng vốn ủy thác qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

NHCSXH huyện cũng hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao như: Thực hiện đạt 176,4% chỉ tiêu tăng trưởng huy động vốn; đạt 87,16% kế hoạch tăng trưởng tương ứng 98,89% kế hoạch được giao; tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt 98%; có 2 tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cấp huyện và 10 xã không có nợ quá hạn; tỷ lệ tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loạt tốt, loại khá chiếm 98,8%. Kết quả đánh giá chất lượng tín dụng chính sách trong 8 tháng đầu năm 2023 của 15 xã, thị trấn và của Phòng giao dịch xếp loại tốt; duy trì hoạt động giao dịch tại Điểm giao dịch xã nền nếp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản.

Đồng thời, triển khai các chương trình tín dụng chính sách trong đó có các chương trình theo Nghị quyết 11/NQ-CP kịp thời, đúng mùa vụ đã tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư sản xuất, khắc phục tình hình kinh tế khó khăn. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho 108 hộ nghèo, 165 hộ cận nghèo và 65 hộ mới thoát nghèo, 50 hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo NQ28 được vay vốn; tạo việc làm và tăng thêm việc làm cho 510 lao động, giúp cho 1.368 hộ gia đình tại vùng nông thôn xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn, tạo điều kiện cho 4 cán bộ, công chức, người có công với cách mạng vay vốn làm nhà ở theo NĐ 100/CP...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Đa Cát Vinh thay mặt Đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được trong việc triển khai có hiệu quả tín dụng ưu đãi trên địa bàn; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Vẫn còn 2 xã tăng nợ quá hạn so với đầu năm là thị trấn Liên Nghĩa tăng 26 triệu đồng, xã N’Thol Hạ tăng 28 triệu đồng; còn 3 đơn vị cấp xã có tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn tỷ lệ chung toàn huyện (xã Hiệp An: 77%, thị trấn Liên Nghĩa:  0,65% và xã Hiệp Thạnh 0,46%); chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn chưa thật sự bền vững...

Để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trong thời gian đến, ông Đa Cát Vinh cũng đề nghị Ban đại diện NHCSXH huyện tiếp tục duy trì đúng thời gian quy định trong việc hội họp, sinh hoạt; kịp thời kiện toàn các thành viên nếu có sự thay đổi trong năm.  Mặt khác, các thành viên của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, trong đó, phải phát huy được vai trò, trách nhiệm của thành viên là Chủ tịch UBND các xã. Đối với NHCSXH huyện, cần chủ động tham mưu cho Ban đại diện NHCSXH huyện trong tất cả các hoạt động, phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghiệp Phú Hội, chủ đầu tư rà soát nhu cầu lao động để triển khai cho vay vốn nhà ở xã hội đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị nhận ủy thác duy trì, củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động giao dịch của xã, chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; xây dựng và nâng cao hoạt động của điểm giao dịch kiểu mẫu...

Trước đó, đoàn đã đi kiểm tra, giám sát 5 hộ cá nhân tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng có vay vốn NHCSXH huyện. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá, nguồn vốn đã cho vay đúng đối tượng và các cá nhân đã sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả.