Khuyến khích công chức, viên chức ngành Y tế chủ động học tập nâng cao hiệu quả công việc

AN NHIÊN 12:28, 31/10/2023

(LĐ online) - Ngày 31/10, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết: Toàn ngành đang thực hiện kế hoạch về triển khai và nhân rộng điển hình “dân vận khéo” năm 2023 đối với “Mô hình dân vận khéo trong công tác khuyến khích công chức, viên chức trong ngành chủ động học tập nâng cao hiệu quả công việc” và triển khai kế hoạch đào tạo năm 2023.

Khai giảng khoá bồi dưỡng “Phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong khối ngành sức khỏe” khoá 19
Khai giảng khoá bồi dưỡng “Phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong khối ngành sức khỏe” khoá 19

Sở Y tế Lâm Đồng đã phối hợp với Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế tổ chức 2 khóa bồi dưỡng “Phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ” cho 75 viên chức tại các đơn vị.

Hiện nay, toàn ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng có 13/18 đơn vị là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được công bố Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe theo Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và có 6/25 đơn vị đã được cấp mã đào tạo liên tục.

Tính đến quý III/2023, Sở Y tế Lâm Đồng đã cử 48 công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo sau đại học như (Nội, Ngoại, Sản, Nhi…) nhằm nâng cao chất lượng công tác khám bệnh, chữa bệnh. Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh đã cử 39 công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương; Trung cấp Lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được Sở Y tế Lâm Đồng quan tâm và tạo điều kiện học tập để hướng tới củng cố đội cán bộ y tế “vừa hồng, vừa chuyên”, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ cũng như các kỹ năng khác góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.