Tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng mùa khô, Tết Nguyên đán 2024

VÕ TRANG - NGUYỄN NGHĨA 17:45, 21/11/2023

(LĐ online) - Ngày 21/11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành; UBND các huyện, TP Đà Lạt và bảo Lộc cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phòng, chống cháy mùa khô và thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. 

Diễn tạp PCCC cấp tỉnh tại Quảng trường Lâm Viên.
Diễn tập PCCC cấp tỉnh tại Quảng trường Lâm Viên

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, TP Đà Lạt và Bảo Lộc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH). Tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các quy định của Luật PCCC, đặc biệt là Nghị định 136 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội phục vụ phát triển KT-XH tại địa phương.

Cùng với đó, xây dựng Phong trào Toàn dân tham gia PCCC&CNCH sâu rộng, hiệu quả, gắn với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng kiến cải tiến trong công tác PCCC theo hướng tự phòng, tự quản về PCCC. Chủ động xây dựng và thực hiện nghiêm phương án PCCC, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia PCCC&CNCH theo phương châm 4 tại chỗ phù hợp với từng khu vực có nguy cơ xảy ra cháy; bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động, sự kiện văn hóa, chính trị lớn diễn ra trên địa bàn trong dịp cuối năm, như Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII tại TP Đà Lạt, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024… Chủ động giám sát tình hình, kịp thời phát hiện và khống chế nhanh các trường hợp cháy, nổ,kiên quyết không để xảy ra cháy lớn.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, TP Đà Lạt và Bảo Lộc chỉ đạo rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH cấp huyện, xã; tổ chức quản lý, bảo đảm các điều kiện hoạt động của lực lượng dân phòng. Đồng thời, tổ chức rà soát các khu vực, công trình, cơ sở có nguy cơ xảy ra cháy để chủ động phòng ngừa; tổ chức lực lượng, phương tiện kịp thời tham gia chữa cháy và CNCH, nhằm hạn chế cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản.

UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh - Thường trực Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hộ gia đình và người dân về công tác PCCC&CNCH, đặc biệt là kỹ năng thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra; tổ chức tập trung phương án chữa cháy, CNCH đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ, cơ sở tập trung đông người, như: Chợ, trung tâm thương mại, khu, cụm công nghiệp; nhà trẻ, trường mầm non, mẫu giáo; bệnh viện, phòng khám tư nhân; cơ sở kinh doanh bar, vũ trường, kraoke; khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao.

Đồng thời chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác PCCC&CNCH. Trong đó, yêu cầu quá trình kiểm tra phải đánh giá đầy đủ, toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác PCCC, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ. 

Tổ chức điều tra cơ bản địa bàn, lĩnh vực, rà soát các khu vực, công trình có nguy cơ xảy ra tai nạn, sự cố để chủ động phòng ngừa. Tổ chức tốt công tác thường trực sẳn sàng chiến đấu, đảm bảo chữa cháy và CNCH nhanh chóng, kịp thời, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

UBND tỉnh cũng giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Đài PT-TH tỉnh, Báo Lâm Đồng; Công ty Điện lực Lâm Đồng, Công ty CP Cấp thoát nước Lâm Đồng và các công ty CP Cấp thoát nước TP Đà Lạt đảm bảo công tác PCCC; phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn về PCCC, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ trong mùa khô, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Công khai các hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm nghiêm trọng về PCCC của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo, phòng ngừa chung.