Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Đam Rông:
Nỗ lực xây dựng tổ chức Chi hội vững mạnh

LÂM TRANG  06:09, 21/11/2023

Nhờ sự đoàn kết và nỗ lực không ngừng của cán bộ, hội viên, sau gần 3 năm hoạt động, Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Đam Rông đã đạt được những kết quả tích cực ban đầu. Trong đó, nổi bật với công tác xây dựng tổ chức Chi hội, chăm lo đời sống hội viên và củng cố tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Nhiều cá nhân của Chi hội được Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh khen thưởng
Nhiều cá nhân của Chi hội được Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh khen thưởng

Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Đam Rông được thành lập từ tháng 5/2021, ban đầu với 55 hội viên. Ông Luyện Văn Hơn - Chi hội phó Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Đam Rông cho biết, ngay sau khi được thành lập, Chi hội đã xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác hàng năm; đồng thời, bám sát Điều lệ hội, Quy chế hoạt động, Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Tỉnh hội, từ đó, đề ra phương hướng nhiệm vụ, giao chỉ tiêu thi đua cho các phân hội. 

Là tổ chức còn non trẻ, do đó, những năm đầu, Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện đặc biệt quan tâm đến công tác vận động kết nạp hội viên và xây dựng, phát triển tổ chức Chi hội. Từ những nỗ lực này, đến nay, Chi hội đã ra mắt, thành lập được 4/5 phân hội, với 76 hội viên, hoạt động đảm bảo theo điều lệ, quy chế làm việc của Chi hội. “Chi hội, các phân hội sau khi được thành lập đã luôn cố gắng nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi và thực hiện một số nhiệm vụ theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của hội Tỉnh hội, thực hiện theo điều lệ, quy chế do Chi hội đề ra. Tổ chức Chi hội từng bước được củng cố và hoạt động có nền nếp, có hiệu quả”, ông Hơn nói. 

Chi hội cũng xác định công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên và người dân đóng vai trò quan trọng, do đó, Ban Chấp hành Chi hội luôn đoàn kết, thống nhất, phối hợp với Hội CCB các cấp tập trung tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhằm nâng cao nhận thức chính trị và vai trò, nhiệm vụ của từng cán bộ, hội viên. Qua đó, các thành viên của Chi hội không chỉ gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động mà còn vận động người dân tích cực lao động sản xuất và hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, nhất là Phong trào xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Ngoài ra, hàng năm, Chi hội cùng với Hội CCB các cấp tham gia tuyên truyền, vận động thanh niên đi khám, tuyển nghĩa vụ quân sự và thăm hỏi, tặng quà, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. 

Công tác bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, chăm lo cuộc sống của hội viên luôn được Chi hội quan tâm. Theo đó, hằng năm, những dịp lễ, tết, Chi hội đều tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công; thăm hỏi hội viên khi đau ốm, qua đời có kinh phí từ 4 đến 5 triệu đồng; đồng thời, hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo trong hội viên. Là thành viên của MTTQ Việt Nam huyện, Chi hội luôn bám sát nhiệm vụ của MTTQ và các đoàn thể huyện, tham gia đầy đủ các cuộc họp, cụ thể hóa nhiệm vụ, công tác ngoại giao Nhân dân của MTTQ, đưa vào chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của Chi hội, góp phần vào sự phát triển chung của huyện, phong trào hoạt động của hội CCB các cấp trong huyện.

Để tăng cường tình hữu nghị giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia, bên cạnh thường xuyên tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ, tết trọng đại của hai nước, ông Hơn cho biết, Chi hội đã tích cực tham gia cuộc thi viết về “Những năm tháng không thể nào quên” do Tỉnh Hội phát động. Qua đó, làm cơ sở cho công tác đối ngoại Nhân dân của tỉnh ta; ghi nhận, tôn vinh tinh thần đoàn kết, chiến đấu của cán bộ, chuyên gia, sĩ quan, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam có công trong những năm tháng giúp bạn Campuchia góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết, hữu nghị của Nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia. 

Theo ông Luyện Văn Hơn, thời gian tới, Chi hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển quỹ Hội và thu hút, kết nạp hội viên; phấn đấu hết năm 2026, Chi hội có trên 150 hội viên. Bên cạnh đó, Chi hội cũng chủ động, tăng cường phối hợp với Hội CCB xây dựng và phát triển các hoạt động, phong trào; tiếp tục ra mắt các phân hội còn lại; đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, đoàn kết, phấn đấu xây dựng tổ chức Chi hội vững mạnh. Mặt khác, Chi hội và các phân hội tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động tình nghĩa, tăng cường mối đoàn kết giữa tổ chức Chi hội với hội viên, giữa hội viên với hội viên.