Kết nạp mới 1.696 đoàn viên công đoàn

D.Q 06:47, 21/12/2023

Thông tin từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Lạt cho biết, năm 2023, LĐLĐ thành phố đã phát triển được 1.696 đoàn viên mới và thành lập được 9 công đoàn cơ sở mới tại các doanh nghiệp, vượt chỉ tiêu được giao. Đồng thời, các hoạt động của LĐLĐ Đà Lạt đều đảm bảo hướng về cơ sở, hỗ trợ cho đoàn viên vượt qua khó khăn. LĐLĐ thành phố đã tổ chức các phong trào thi đua yêu nước cho người lao động với phương châm: “Phong trào nhỏ, thời gian ngắn, hiệu quả cao” đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần chào mừng 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.