Lâm Hà: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng chính quyền

THÂN THU HIỀN 06:29, 22/12/2023

Từ việc cụ thể hóa các văn bản pháp luật, các nghị quyết, kế hoạch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Lâm Hà đã nỗ lực đạt nhiều kết quả trong tham gia xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh. Qua đó, từng bước phát huy dân chủ, kỷ cương, khơi dậy niềm tin, lòng yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
được MTTQ các cấp huyện Lâm Hà triển khai sâu rộng
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được MTTQ các cấp huyện Lâm Hà triển khai sâu rộng

 Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Sơn - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà cho biết: Sau một năm, công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn huyện đã có nhiều đổi mới thông qua kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, nội dung, hình thức tổ chức thiết thực. Qua đó, đã phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng bộ máy chính quyền của dân, do dân, vì dân ngày càng vững mạnh.

Xác định rõ vị trí, vai trò của mình, trong quá trình hoạt động, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà đã phối hợp với các tổ chức thành viên góp ý thường xuyên, định kỳ và đột xuất bằng nhiều hình thức khác nhau, có nhiều ý kiến đối với các cấp ủy đảng, chính quyền về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa Mặt trận với HĐND, UBND và các đơn vị liên quan trong các hoạt động ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đặc biệt là trong tổ chức tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, các kỳ họp HĐND và trong thực hiện các chương trình phối hợp.

Trong công tác vận động, chăm lo giúp đỡ người nghèo, thực hiện an sinh xã hội, năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà đã phối hợp tổ chức thăm và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với hơn 3.000 suất quà, trị giá trên 1,3 tỉ đồng; hỗ trợ 40 hộ/trên 800 triệu đồng thực hiện mô hình sinh kế trồng dâu, nuôi tằm. Cùng với đó, tổ chức vận động Quỹ “Vì người nghèo” được trên 2,4 tỉ đồng...

Trong năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức rà soát, vận động xây dựng nhà Đại đoàn kết đối với hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Qua đó đã hỗ trợ xây dựng 52 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Tình nghĩa với số tiền là 2,6 tỷ đồng... 

Để Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trở thành cuộc vận động lớn, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà đã và đang triển khai rộng khắp với những nội dung, hoạt động cụ thể, góp phần quan trọng vào tiến trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đến nay, có 118 khu dân cư /170 thôn, tổ dân phố được công nhận mô hình Khu dân cư tiêu biểu cấp huyện, đạt 69,4% (có 57 khu dân cư được công nhận mô hình kiểu mẫu cấp tỉnh). 

Song song với các cuộc vận động, tổ chức các đợt tuyên truyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Lâm Hà đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng Nhân dân, dư luận xã hội để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc, tạo sự đồng thuận, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn; thực hiện giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên...

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, việc thực hiện dân chủ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân được tăng cường. Trong năm, thực hiện tiếp công dân với 18 lượt/46 người, trong đó tiếp thường xuyên là 15 lượt/27 người, tiếp định kỳ là 3 lượt/19 lượt người, không có đoàn đông người. Tổng số đơn thư nhận 6 đơn; Mặt trận cấp xã phối hợp với Ban tiếp công dân cấp xã tiếp 394 lượt/408 người/tổng số 274 đơn.

Trong năm, đã tổ chức 4 đợt tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, có hơn 450 lượt cử tri tham dự/41 lượt ý kiến; Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn tổ chức 8 điểm tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, huyện với hơn 950 lượt cử tri tham dự/203 lượt ý kiến. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn tổ chức 238 điểm tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND cấp xã với 9.500 lượt cử tri tham dự, các ý kiến tập trung vào vấn đề đất đai, môi trường và đất công...

Cùng với đó, MTTQ huyện còn tích cực tham gia góp ý vào những dự thảo các nghị quyết quan trọng của các cấp ủy đảng, các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền, góp ý vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân do HĐND, UBND tỉnh và UBND huyện ban hành. Đồng thời, thường xuyên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua các hội nghị do các cấp ủy đảng và chính quyền tổ chức.

Trong năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà triển khai 7 cuộc giám sát và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện triển khai 10 cuộc giám sát. “Cùng với việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, thời gian qua, MTTQ các cấp trong huyện đã triển khai toàn diện và ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” - ông Hoàng Sơn khẳng định.