Quyết liệt giải phóng mặt bằng để xây dựng hồ chứa nước Ta Hoét

CHÍNH PHONG 10:27, 12/12/2023

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Đức Trọng triển khai, thực hiện thông báo của Tỉnh ủy về việc triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đảm bảo việc bàn giao mặt bằng thi công dự án hồ chứa nước Ta Hoét theo lộ trình, kế hoạch đề ra.

Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét sau khi hoàn thành sẽ cấp nước tưới cho diện tích 2.580 ha đất canh tác cho người dân; cấp bổ sung cho 500 ha thuộc khu tưới của hồ Tuyền Lâm; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 65.000 dân...
Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét sau khi hoàn thành sẽ cấp nước tưới cho diện tích 2.580 ha đất canh tác cho người dân; cấp bổ sung cho 500 ha thuộc khu tưới của hồ Tuyền Lâm; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 65.000 dân...

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Đức Trọng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định canh để bàn giao mặt bằng thi công Dự án hồ chứa nước Ta Hoét theo lộ trình, kế hoạch đề ra như chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại các văn bản chỉ đạo trước đây; giải phóng mặt bằng đến đâu thì thi công đến đó theo phương pháp “cuốn chiếu”.

Dự án xây dựng hồ chứa nước Ta Hoét (huyện Đức Trọng) có tổng mức đầu tư 981,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2025. 

Mục tiêu dự án cấp nước tưới cho diện tích 2.580 ha đất canh tác cho người dân; tạo nguồn nước để sau khi hoàn thành hệ thống kênh mương sẽ chủ động cấp nước tưới tự chảy cho 2.080 ha lúa, rau màu, cây công nghiệp thuộc địa bàn xã Tân Hội, Tân Thành, Phú Hội và thị trấn Liên Nghĩa; cấp bổ sung cho 500 ha thuộc khu tưới của hồ Tuyền Lâm; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 65.000 dân thuộc các xã Tân Hội, Tân Thành, Hiệp An, Hiệp Thạnh, Liên Hiệp và thị trấn Liên Nghĩa...

Thời gian thực hiện giai đoạn năm 2020-2025.

Theo báo cáo của chủ đầu tư dự án là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, tới ngày 26/10, các đơn vị chức năng đã phê duyệt được phương án tính toán bồi thường với diện tích là 93,01 ha/96,87 ha tương đương với 242,7 tỷ đồng. 

Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành văn bản thống nhất chủ trương bồi thường bằng đất đối với các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc Dự án; quyết định phê duyệt xây dựng hạ tầng khu tái định canh cho các hộ có đất bị thu hồi thuộc dự án; HĐND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng cho các hộ có đất bị thu hồi thuộc dự án... 

Số vốn theo kế hoạch năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau khi được điều chỉnh) là trên 419 tỷ đồng. Dự kiến giải ngân đến 31/12/2023 khoảng 1,5 đồng để thanh toán cho hạng mục cầu Krèn thuộc phần đường quản lý vận hành. Số vốn còn lại là trên 418 tỷ đồng đề nghị kéo dài sang thực hiện trong năm 2024.