Nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới

AN NHIÊN 12:59, 23/02/2024

(LĐ online) - Ngày 23/2, Sở Y tế ban hành Kế hoạch củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới với mục tiêu hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế, phát triển chuyên môn kỹ thuật cho tuyến y tế cơ sở, gồm: trung tâm y tế huyện, thành phố; phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh và trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Khám bệnh cho người dân tại Trạm Y tế thị trấn Thạnh Mỹ (Đơn Dương)
Khám bệnh cho người dân tại Trạm Y tế thị trấn Thạnh Mỹ (Đơn Dương)

Kế hoạch nhằm mục đích triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của Nhân dân địa phương; phát triển vững chắc hệ thống y tế cơ sở, xây dựng mạng lưới y tế rộng khắp, gần dân. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động và người dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của y tế cơ sở với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, tạo điều kiện cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe thường xuyên ngay tại cộng đồng, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Phấn đấu đến năm 2030 mỗi trạm y tế xã, phường, thị trấn có ít nhất một bác sĩ cơ hữu; mỗi thôn, bản có một nhân viên y tế được đào tạo chuyên môn. Có 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Trên 95% người dân sử dụng dịch vụ chăm sóc ban đầu tại y tế cơ sở được bảo hiểm y tế chi trả. Trên 95% dân số được quản lý sức khoẻ; người có nguy cơ cao mắc bệnh được kiểm tra sức khoẻ ít nhất mỗi năm một lần, hướng tới kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho toàn dân.

Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể bao gồm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong xây dựng, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về y tế cơ sở. Tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở gắn với đổi mới cơ chế tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cơ sở. Đổi mới phương thức hoạt động của y tế cơ sở.