Phụ nữ Đạ M’ri với các phong trào thi đua yêu nước

TỨ ĐỨC 06:42, 27/02/2024

Phát huy vai trò, vị thế của người phụ nữ thời kỳ mới, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai) không ngừng năng động, sáng tạo trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Từ đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực đối với các chi hội, hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phụ nữ thị trấn Đạ M’ri tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ
Phụ nữ thị trấn Đạ M’ri tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ

Tổng số hội viên đến nay của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Đạ M’ri là 959 hội viên, trong đó có 208 hội viên nòng cốt, 40 hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số, hiện đang sinh hoạt tại 11 chi hội. Hội đã thường xuyên hướng dẫn các chi, tổ Hội đổi mới phương thức sinh hoạt phong phú, nội dung tuyên truyền đa dạng phù hợp với từng đối tượng nhằm thu hút đông đảo hội viên tham gia. Kịp thời củng cố các mô hình chi hội, tổ phụ nữ theo địa bàn dân cư, chú trọng chất lượng sinh hoạt hội viên, phát huy sự chủ động, sáng tạo của cán bộ Hội. 

Bám sát vào sự chỉ đạo của cấp trên, ngay từ đầu năm, Hội LHPN thị trấn đã tích cực vận động cán bộ, hội viên thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Lâm Đồng thời đại mới”, rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” gắn với thực hiện chủ đề năm 2023 “Tập trung xây dựng chi hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ chi hội” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI”. Kết quả, các chi hội lồng ghép tổ chức tuyên truyền được 11 buổi với 715 lượt chị em tham gia.

Hàng tháng, Hội giới thiệu 1 đến 2 tấm gương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện các phong trào thi đua lên cấp huyện. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực như giúp nhau giảm nghèo, sản xuất, nuôi dạy con tốt, công tác từ thiện nhân đạo. Đến nay, đã giới thiệu 9 cá nhân và 4 tập thể tiêu biểu, xuất sắc, trong thực hiện các phong trào.

Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “gia đình 5 có, 3 sạch” góp phần thực hiện xây dựng thị trấn đô thị văn minh giai đoạn 2021-2030 với tiêu chí 5 có (Có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa), tập trung xây dựng Chi hội kiểu mẫu gắn với Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu bằng những việc làm cụ thể như: xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn, thực hiện tuyến đường hoa hoàng yến, phụ nữ bảo vệ môi trường, giúp đỡ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế gia đình, vận động phụ nữ tham gia Bảo hiểm y tế... 

Đẩy mạnh công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế; Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch phân công giúp đỡ hội viên nghèo từng năm; hỗ trợ tạo điều kiện cho nhiều hội viên vay vốn từ các nguồn để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Vận động, tuyên truyền gia đình hội viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp chị em hình thành các ý tưởng khởi nghiệp. 

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện về tổ chức lễ phát động ra quân trồng cây xanh gắn với kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, hưởng ứng trồng cây xanh “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” với tinh thần “Mỗi phụ nữ - một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội - một công trình cây xanh”; Hội LHPN thị trấn vận động hội viên tích cực tham gia trồng và chăm sóc 350 cây hoa hoàng yến. Đồng thời, vận động hội viên tham gia Phong trào “Ngày Chủ nhật vì môi trường” hàng tháng và Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”...

Bà Nguyễn Thị Ái Loan - Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Đạ M’ri cho biết: Thời gian tới, Hội tiếp tục thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Lâm Đồng thời đại mới” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “gia đình 5 có, 3 sạch”. Tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội do huyện, tỉnh tổ chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động và công tác Hội, sử dụng phần mềm cơ bản trong công tác Hội. Tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, hội viên phụ nữ Đề án 938 về "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ"; và Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”...