Tỷ lệ nghèo đa chiều cả nước năm 2023 là 5,71%

18:30, 18/02/2024

Theo công bố của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tỷ lệ nghèo đa chiều chung toàn quốc (bao gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo) năm 2023 là 5,71%. Cả nước còn hơn 1,58 triệu hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều.

 

(Theo Baotintuc.vn)