Học tập và làm theo Bác ở Lâm Hà

THÂN THU HIỀN 05:57, 08/04/2024

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy Lâm Hà chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị số 05, huyện Lâm Hà cụ thể hóa nhiệm vụ thực hiện qua từng năm đã tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động
Thực hiện Chỉ thị số 05, huyện Lâm Hà cụ thể hóa nhiệm vụ thực hiện qua từng năm đã tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tình - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lâm Hà cho biết, để thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng đổi mới phương pháp chỉ đạo, xây dựng nhiều mô hình học tập và làm theo Bác phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương, đơn vị. 

Nhằm tuyên truyền thường xuyên và sâu rộng đến toàn thể cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện, Đảng bộ huyện Lâm Hà vừa hoàn thành đợt học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, nêu gương, kỷ cương, hiệu quả, khơi dậy khát vọng xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước” và Nghị quyết số 13 của Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024 với 20 đợt học tập, quán triệt, tuyên truyền thu hút 4.024 cán bộ, đảng viên tham gia học tập, đạt tỷ lệ trên 95%.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05, có thể thấy việc lựa chọn khâu đột phá sát với tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ thực hiện qua từng năm đã tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lâm Hà

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Huyện ủy Lâm Hà cụ thể hóa các phương thức học tập và làm theo Bác thông qua những mô hình hay, tấm gương sáng và cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đơn cử tại thị trấn Đinh Văn, bà Muôn Thị Huệ - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Hà Nguyên STC được nhiều người biết đến bởi những nỗ lực, đóng góp trong công việc, cũng như ngoài xã hội. 

Minh chứng ấy thể hiện qua việc bà được tập thể tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Hà Nguyên STC. Với sự điều hành của bà, HTX Hà Nguyên được Sở Giao thông Vận tải đánh giá thực hiện tốt về chuyên môn, khối thi đua khen thưởng HTX bình xét đơn vị đạt xuất sắc với điểm tối đa; nhiều năm liền được UBND tỉnh tặng bằng khen, được Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng chứng nhận Tập thể điển hình tiên tiến cấp tỉnh. Đặc biệt năm 2022, được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua về phong trào đơn vị dẫn đầu khối thi đua các HTX Vận tải, Công thương. Không dừng ở hoàn thành tốt công việc, bà Huệ luôn tiên phong đi đầu trong mọi lĩnh vực hoạt động, HTX tích cực đóng góp vào quỹ khuyến học, chương trình “Trao tặng phương tiện sinh kế cho phụ nữ”, “Tết sum vầy”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”... 

Hay tại xã Phúc Thọ, với Linh mục Nguyễn Công Danh - giáo xứ Thánh Juse, những năm qua, bản thân luôn làm tốt công tác vận động chức sắc, chức việc, tín đồ chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời, luôn tiên phong, gương mẫu và tích cực vận động đồng bào tham gia các phong trào thi đua yêu nước, Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc đường lối của Đảng, ngăn chặn các hoạt động phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia bài trừ mê tín dị đoan. Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Linh mục luôn kịp thời vận động các tín đồ tôn giáo đoàn kết, giúp đỡ nhau về vốn và kinh nghiệm, áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong sản xuất. Hàng năm, nhân dịp các ngày lễ, tết đã tổ chức vận động và trao tặng hàng ngàn suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn; tích cực đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và nhiều công trình công cộng khác...

Còn với những cô, chú đang là cựu Thanh niên xung phong huyện Lâm Hà, trong công tác chăm sóc hội viên, các cấp bộ Hội luôn quan tâm hoạt động nghĩa tình đồng đội, xem đây là nhiệm vụ chính trong công tác Hội. Trong các năm 2019-2024, Huyện Hội đã phối hợp với Quỹ Nghĩa tình đồng đội tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Huyện Đoàn, Đoàn Thanh niên cơ sở, các nhà tài trợ tặng 90 suất quà. Tỉnh hội trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội tặng 4 hội viên được hỗ trợ xây nhà, sửa nhà, 1 hội viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Các chi hội đều làm công tác thăm hỏi hội viên ốm đau, mừng thọ, tang ma, hoạn nạn với 298 lượt. Bên cạnh đó, Huyện Hội vận động các nhà tài trợ, các mạnh thường quân xây mới, sửa chữa 7 căn nhà...

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lâm Hà, trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05, có thể thấy việc lựa chọn khâu đột phá sát với tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ thực hiện qua từng năm đã tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đó, những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm cũng từng bước được giải quyết dứt điểm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. 

“Cũng trong thời gian tới, Huyện ủy Lâm Hà tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05; đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền bằng hình thức phong phú, phù hợp, tác động sâu rộng, mạnh mẽ trong các tầng lớp Nhân dân; xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05. Bên cạnh đó, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò nêu gương, nói đi đôi với làm; việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Kịp thời nhân rộng, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các mô hình mới, tạo sức lan tỏa trong mọi mặt đời sống xã hội ở địa phương...”, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lâm Hà khẳng định.