Tăng tỷ lệ xác thực giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và dân cư

AN NHIÊN 00:06, 02/04/2024

Trong thời gian qua, cơ quan công an đã phối hợp cung cấp thông tin về dân cư để cơ quan BHXH thực hiện cập nhật số định danh cá nhân/căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) vào cơ sở dữ liệu (CSDL) BHXH đang quản lý nhằm tăng tỷ lệ xác thực giữa cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về bảo hiểm và CSDLQG về dân cư trên địa bàn tỉnh để phục vụ người dân đi khám, chữa bệnh bằng CCCD cũng như thực hiện các thủ tục hành chính khác.

Tính đến hết năm 2023, trên địa bàn tỉnh số lượng ĐDCN/CCCD được xác thực với CSDLQG về dân cư là 1.211.007 người đang tham gia BHXH, BHYT do BHXH tỉnh quản lý (đạt tỷ lệ 97,3% số người tham gia). Đến ngày 21/3/2024 đã xác thực được 1.145.484 người, đạt tỷ lệ 97,7% số người tham gia.