Thắm tình quân dân y kết hợp

DIỆU HIỀN 08:48, 28/04/2024

Nằm ở khu vực Nam Tây Nguyên, Lâm Đồng là tỉnh có vị trí chiến lược của miền Đông Nam Bộ, nơi có truyền thống kết hợp quân dân y qua các cuộc chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc. Những năm gần đây, thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Thủ tướng Chính phủ, dự án kết hợp quân dân y đã trở thành nội dung hoạt động thường xuyên, đem lại những hiệu quả thiết thực trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và lực lượng vũ trang; đặc biệt trên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng trọng điểm về an ninh chính trị của tỉnh.

Truyền thông phòng, chống sốt rét cho người dân xã Gia Bắc (Di Linh)
Truyền thông phòng, chống sốt rét cho người dân xã Gia Bắc (Di Linh)

KẾT HỢP QUÂN DÂN Y TRONG KHÁM, CHỮA BỆNH, PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH

Trong năm 2023, công tác kết hợp quân dân y tại tỉnh được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Quân khu 7, đảng ủy quân sự địa phương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo Sở Y tế. Lực lượng quân và dân y luôn có sự phối hợp tốt trong mọi hoạt động, Ban quân dân y triển khai nhiều hoạt động về y tế đảm bảo an ninh, quốc phòng. Các đơn vị trong ngành Y tế luôn quan tâm triển khai tốt các hoạt động y tế đảm bảo an ninh quốc phòng, tạo mọi điều kiện cho các cán bộ thuộc lực lượng dự bị động viên tham gia công tác huấn luyện và các hoạt động thường xuyên của bệnh viện dã chiến. UBND tỉnh tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tại các huyện, thành phố tạo điều kiện cho cán bộ, công chức ngành Y tế được rèn luyện trong lĩnh vực đảm bảo y tế cho an ninh quốc phòng. Các cán bộ của Ban quân dân y tỉnh luôn nhiệt tình, tích cực tham mưu trong mọi hoạt động thuộc dự án quân dân y kết hợp.

Thực hiện công tác dân vận, Ban quân dân y tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Di Linh tổ chức một đợt khám, chữa bệnh tại xã Gia Bắc cho người dân thuộc diện gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người dân thuộc vùng trọng điểm kinh tế quốc phòng, kết quả đã khám được cho 427 người với tổng kinh phí hơn 78 triệu đồng. Qua hoạt động phối hợp này đã góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân và dân y. Tại các Trung tâm Y tế huyện, thành phố đều tổ chức khám, chữa bệnh cho cán bộ, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân quốc phòng do các cơ sở quân y trong tỉnh chuyển đến.

Quân y tỉnh đã tích cực phối hợp với Sở Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trong lực lượng vũ trang. Năm 2023, Sở Y tế đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức 1 đợt kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh thuộc Chương trình Quân dân y kết hợp năm 2023 tại một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng quân y khám sức khỏe, chăm sóc răng miệng miễn phí cho học sinh tiểu học tại TP Đà Lạt năm 2024
Lực lượng quân y khám sức khỏe, chăm sóc răng miệng miễn phí cho học sinh tiểu học tại TP Đà Lạt năm 2024

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN CHO ĐỘNG VIÊN QUỐC PHÒNG KHI CÓ TÌNH HUỐNG

Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 30/03/2021 của UBND tỉnh về huy động sắp xếp lại các lực lượng dự bị động viên, hàng năm, Sở Y tế đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức phúc tra, sắp xếp lực lượng dự bị động viên ngành Y tế theo chỉ tiêu được UBND tỉnh giao. Cụ thể: Đội điều trị có 81 người, sau khi bổ sung, thay thế vẫn duy trì đầy đủ nhân lực, có trình độ đại học và sau đại học 53 người, cơ cấu đầy đủ các ban chuyên môn theo quy định. Các tổ, đội được kiện toàn sắp xếp theo quy định của Bộ Quốc phòng có 39 người, trong đó đại học và sau đại học 25 người. Bố trí giường bệnh thực hiện quyết định của UBND tỉnh, ngành Y tế đã giao chỉ tiêu giường bệnh cho các cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn tỉnh (bao gồm cả nhân lực, phương tiện đáp ứng theo chỉ tiêu giường bệnh), với tổng chỉ tiêu 1.104 giường bệnh (tuyến tỉnh và tuyến huyện). Lực lượng dự bị động viên trong ngành thường xuyên được rà soát, kiểm tra, củng cố đảm bảo quân số theo đúng các quy định hiện hành. Năm 2023, qua đợt phúc tra lực lượng dự bị động viên cho thấy các đơn vị trong ngành Y tế luôn chủ động, sẵn sàng thay thế các đồng chí trong lực lượng dự bị động viên đã lớn tuổi hoặc chuyển công tác, nghỉ việc… Lực lượng dự bị động viên được biên chế vào tổ điều trị và các tổ đội đảm bảo đúng chuyên môn và có chất lượng cao, sẵn sàng huy động khi có tình huống xảy ra.

Tại các đơn vị y tế trong toàn ngành đã xây dựng lực lượng dự bị động viên và được biên chế trong các bệnh viện dã chiến và các tổ đội sẵn sàng huy động khi có tình huống khẩn cấp. Ngành Y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị về nhân lực, phương tiện, trang thiết bị theo quy định của UBND tỉnh. Các tổ, đội chuyên khoa và huy động ngành Y tế hàng năm đã thực hiện diễn tập xử lý tình huống và khu vực phòng thủ theo quy định. Hàng năm, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố đã tham gia tốt diễn tập khu vực phòng thủ của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Quân dân y kết hợp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung đoàn 994 (Đức Trọng, năm 2021)
Quân dân y kết hợp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung đoàn 994 (Đức Trọng, năm 2021)

PHỐI HỢP TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Nhằm đảm bảo chất lượng khám sức khỏe cho thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) hàng năm, Sở Y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành Y tế trong các hoạt động tham gia phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phố tổ chức khám sức khỏe tuyển quân theo đúng các quy định hiện hành. Đặc biệt, Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Bệnh viện II Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức tập huấn chuyên môn và cử cán bộ có trình độ hỗ trợ Hội đồng khám sức khỏe NVQS tại các huyện, thành phố tổ chức khám tuyển chặt chẽ, đầy đủ theo các chuyên khoa và bảo đảm chất lượng tuyển chọn sức khỏe đối với thanh niên nhập ngũ.

Sở Y tế cũng đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố đảm bảo 100% các Trung tâm Y tế xây dựng kế hoạch khám tuyển NVQS năm 2023. Tổ chức quán triệt Thông tư Liên tịch số 16 ngày 30/6/2016 của Liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc khám sức khoẻ thực hiện NVQS và các quy định có liên quan cho Hội đồng khám sức khỏe NVQS trước khi thực hiện kế hoạch khám sức khoẻ NVQS tại địa phương. Hướng dẫn các trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện việc lập, quản lý hồ sơ khám sức khỏe công dân nhập ngũ chặt chẽ, tránh thiếu sót, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hạn chế thấp nhất việc đi lại làm ảnh hưởng đến công việc, thời gian của công dân và cơ quan, tổ chức liên quan...

Kết quả khám sơ tuyển NVQS năm 2023 tại các xã, phường, thị trấn thống kê có số công dân trong độ tuổi NVQS được trạm y tế quản lý 34.542 người. Tổng số khám 11.497 người, phân loại đạt sức khỏe 5.641 người (49%), không đạt 5.856 người (51%). Kết quả khám tuyển NVQS năm 2023 tổng số điều khám 4.372 người, đến khám 4.331 người (99,1%), đạt sức khỏe 1.913 người (44,2%). Trong đó, sức khỏe loại 1, loại 2 có 970/1.913 người (đạt 50,7%). Kết quả giao nhận quân 1.150 người; trong đó, tỷ lệ sức khỏe loại 1 và loại 2 có 670 người (tỷ lệ 58%).

Được sự quan tâm chỉ đạo của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, chương trình kết hợp quân dân y, xây dựng mạng lưới y tế phục vụ cho thời bình, sẵn sàng cho thời chiến, xây dựng lực lượng dự bị động viên, tổ điều trị của tỉnh Lâm Đồng có hiệu quả thiết thực trong các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Kết hợp quân dân y đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện tốt truyền thống của dân tộc, chủ động, sáng tạo trong mọi hoạt động của lực lượng quân và dân y. Cán bộ quân y, dân y có nhận thức đúng đắn về kết hợp quân dân y, coi đây là nhiệm vụ của bản thân và đơn vị mình cho nên trong thời gian qua có nhiều tập thể, cá nhân đã hết lòng vì công việc góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết hợp quân dân y có hiệu quả đã góp phần tăng cường công tác khám, chữa bệnh, đặc biệt là người bệnh ở vùng sâu, xùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cũng như làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh.