Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với Lâm Đồng

AN NHIÊN 17:13, 15/05/2024

(LĐ online) - Chiều 15/5, đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tỉnh Lâm Đồng.

(LĐ online) - Chiều 15/5, đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tỉnh Lâm Đồng
Ông Trần Đình Liệu - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc

Chủ trì hội nghị có ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Lâm Đồng và ông Trần Đình Liệu - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, trưởng đoàn công tác.

Tại hội nghị, ông Trần Đình Liệu - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết mục đích của buổi làm việc nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN các địa phương. Qua đó, tập hợp các kiến nghị để báo cáo Chính phủ trong tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách  BHXH, BHYT, BHTN trong cả nước.

Ông Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc
Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Ông Đậu Tú Lan - Giám đốc BHXH Lâm Đồng báo cáo kết quả hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Lâm Đồng năm 2023 và Quý I năm 2024. Trong đó, công tác thành lập, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo các cấp được thực hiện kịp thời và thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp giữa các đơn vị.

Năm 2023, tổng số kinh phí của ngân sách địa phương hỗ trợ cho 306.496 người dân tham gia BHYT hơn 93 tỷ đồng. Quý I năm 2024 ngân sách địa phương tiếp tục hỗ trợ cho 270.357 người với tổng số tiền hỗ trợ hơn 27 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp tích cực hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHYT với tổng số tiền 1,23 tỷ đồng.

Trên cơ sở tham mưu của các sở, ngành và cơ quan BHXH, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 35 văn bản; UBND các huyện, thành phố ban hành 203 văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chính sách BHXH, BHYT, BHTN; UBND cấp xã ban hành 423 văn bản tuyên truyền, vận động và phát triển người tham gia BHXH, BHYT.  

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh BHYT cho người dân trên địa bàn tỉnh; trong đó, thực hiện tốt công tác giám định BHYT, tránh để xảy ra tình trạng trục lợi quỹ; chỉ đạo giảm nợ đóng BHXH, xử lý tình trạng nợ đóng BHXH kéo dài nhằm giải quyết thỏa đáng quyền lợi của người lao động.

Ông Đậu Tú Lan - Giám đốc BHXH Lâm Đồng báo cáo kết quả hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Lâm Đồng năm 2023 và Quý I năm 2024

Đến ngày 31/12/2023, số người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 120.687 người (đạt 16,6% so với lực lượng lao động trong độ tuổi). Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện là 21.632 người (đạt tỷ lệ 2,7% lực lượng lao động trong độ tuổi); số người tham gia BHTN là 90.689 người (đạt 11,32% lực lượng lao động trong độ tuổi); tổng số người tham gia BHYT là 1.243.045 người (đạt 93,46% dân số).

Đến hết tháng 3/2024, số người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh là 112.772 người (đạt 15,6% so với lực lượng lao động trong độ tuổi). Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện là 15.025 người (đạt tỷ lệ 1,9% lực lượng lao động trong độ tuổi); số người tham gia BHTN là 89.318 người (đạt 11,3% lực lượng lao động trong độ tuổi); tổng số người tham gia BHYT là 1.179.349 người (đạt 87,94% dân số).

Ông Đào Thành Trung - Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng phát biểu về công tác khám chữa bệnh BHYT
Ông Đào Thành Trung - Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng phát biểu về công tác khám chữa bệnh BHYT

Hoạt động truyền thông vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT được triển khai quyết liệt từ cấp tỉnh đến cấp huyện, bằng nhiều hình thức linh hoạt, thường xuyên.

Đầu năm 2024 đến nay, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan BHXH đã phối hợp tập huấn, đối thoại tuyên truyền chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN và trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo các cấp với số lượng người tham dự gần 3.000 người.

Ông Nguyễn Hữu Ân - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc
Ông Nguyễn Hữu Ân - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Ngoài ra, toàn tỉnh đã tổ chức 29 đợt ra quân tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng. Kết quả đã vận động được 298 người tham gia BHXH tự nguyện và 745 người tham gia BHYT tự đóng.

Số thu vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN trong năm 2023 là hơn 3.137 tỷ đồng, số nợ trong năm là 53,5 tỷ đồng (bằng 1,75% so với số phải thu).

Công tác thanh tra, kiểm tra được các sở, ngành quan tâm triển khai thực hiện, đã tổ chức thanh tra, kiểm tra và thanh tra chuyên ngành đột xuất đạt hiệu quả cao. Công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN được kịp thời đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Tổng số tiền đã chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN trong năm là hơn 3.323 tỷ đồng (so với năm 2022 tăng 14,9%, tương đương hơn 430 tỷ đồng).

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng phát biểu
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng phát biểu

Phương hướng năm 2024, tiếp tục tăng cường công tác tham mưu, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo các cấp. Tham mưu cấp ủy đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH vào nghị quyết của từng cấp ủy các cấp theo Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH để chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện.

UBND các huyện, thành phố tiếp tục tham mưu Huyện ủy, Thành ủy chỉ đạo hệ thống chính trị các cấp quan tâm thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT; triển khai đồng bộ các giải pháp, phù hợp cho từng nhóm đối tượng, từng vùng đảm bảo hiệu quả, hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu

UBND cấp xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến với doanh nghiệp, người lao động và Nhân dân.

Ban Chỉ đạo các cấp thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn, nhất là công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc tạo điều kiện cho công tác phát triển người tham gia được thực hiện hiệu quả.

Rà soát các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT, đảm bảo không bỏ sót đối tượng; tổ chức cấp thẻ BHYT đúng quy trình, quy định.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết gần 100% học sinh tham gia BHYT
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết gần 100% học sinh tham gia BHYT

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra từ cấp tỉnh đến cấp huyện trong việc chấp hành Luật BHXH, Luật BHYT đối với các doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng, chưa đóng hoặc đóng BHXH, BHYT, BHTN chưa đầy đủ cho người lao động, nhất là thanh tra đột xuất.

Ban Chỉ đạo tỉnh kịp thời báo cáo HĐND tỉnh, UBND tỉnh về khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các chính sách và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đề xuất hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo huyện Di Linh phát biểu
Lãnh đạo huyện Di Linh phát biểu

Ban Chỉ đạo các cấp chỉ đạo giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện tích cực các giải pháp phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Lâm Đồng đã có ý kiến nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách này tại địa phương. Đồng thời, các thành viên đoàn công tác của BHXH Việt Nam cũng đã trả lời những thắc mắc, kiến nghị của Lâm Đồng.

Ông Dương Văn Hào - Trưởng Ban quản lý Thu - Sổ, thẻ BHXH Việt Nam giải đáp các kiến nghị
Ông Dương Văn Hào - Trưởng Ban quản lý Thu - Sổ, thẻ BHXH Việt Nam giải đáp các kiến nghị

Trong đó, ông Dương Văn Hào - Trưởng Ban quản lý Thu - Sổ, thẻ BHXH Việt Nam giải đáp các kiến nghị của thành viên Ban Chỉ đạo về việc chậm đóng, trốn đóng BHXH, không có khả năng thanh toán; đề nghị tỉnh cần nghiên cứu rà soát thành viên Ban Chỉ đạo có cơ cấu hợp lý và hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp xã (hiện nay đây là khâu yếu nhất, hoạt động có nhiều vướng mắc, không hiệu quả); tăng cường việc kiểm tra, giám sát thường xuyên của các thành viên, ở các cấp; tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng, quan tâm đội ngũ trưởng thôn, bản, chức sắc uy tín để có kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại Lâm Đồng...

Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Lâm Đồng đề nghị BHXH Việt Nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn cho địa phương thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời để Lâm Đồng thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, đảm bảo người dân Lâm Đồng được thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT, BHTN của Đảng và Nhà nước.

Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Lâm Đồng tham dự buổi làm việc
Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Lâm Đồng tham dự buổi làm việc

Ông Trần Đình Liệu - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, trưởng đoàn công tác phát biểu kết luận buổi làm việc. Trong đó, ghi nhận Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Lâm Đồng đã hoạt động theo đúng mô hình, bám sát vào nội dung hoạt động, giải quyết các vướng mắc, kiến nghị các cấp.

Đặc biệt, bám sát vào kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao về thực hiện chỉ tiêu BHYT hàng năm. Có cơ chế địa phương hỗ trợ ngân sách và hoạt động thiện nguyện nhằm tăng mức đóng BHYT, góp phần gia tăng số người tham gia BHYT tại địa phương đạt kết quả khá ấn tượng.  


Từ khóa:

lâm đồng

BHXH