Ngành Y tế tổ chức tốt công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự

AN NHIÊN 05:25, 22/05/2024

Sở Y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Bệnh viện II Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức tập huấn chuyên môn và cử cán bộ có trình độ hỗ trợ Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (NVQS) tại các huyện, thành phố tổ chức khám tuyển chặt chẽ, đầy đủ theo các chuyên khoa và bảo đảm chất lượng tuyển chọn sức khỏe đối với thanh niên nhập ngũ.

Theo đó, Sở Y tế cũng đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức quán triệt Thông tư Liên tịch số 16 ngày 30/6/2016 của Liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc khám sức khoẻ thực hiện NVQS và các quy định có liên quan cho Hội đồng khám sức khỏe NVQS trước khi thực hiện kế hoạch khám sức khoẻ NVQS tại địa phương. Hướng dẫn các trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện việc lập, quản lý hồ sơ khám sức khỏe công dân nhập ngũ chặt chẽ, tránh thiếu sót, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hạn chế thấp nhất việc đi lại làm ảnh hưởng đến công việc, thời gian của công dân và cơ quan, tổ chức liên quan. Đặc biệt, khi tổ chức khám sức khỏe sơ tuyển cho công dân trong độ tuổi nhập ngũ cần phải cử bác sỹ có trình độ chuyên môn cao để khám, đảm bảo chất lượng và thực hiện đúng quy định tại Thông tư Liên tịch số 16. Tham mưu cho Hội đồng khám tuyển NVQS tại địa phương, tổ chức các đợt khám tuyển NVQS đảm bảo thực hiện đúng các quy định về chuyên môn y tế.

Sở Y tế đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị được biết và thực hiện đúng các quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Các Trung tâm Y tế phối hợp với Ban CHQS các huyện, thành phố đảm bảo 100% các đơn vị xây dựng kế hoạch khám tuyển NVQS năm 2024. Kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe đủ thành phần; có trình độ chuyên môn tốt; huy động đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế cho công tác khám tuyển NVQS; tổ chức giao nhận hồ sơ sức khoẻ đối với công dân được gọi nhập ngũ theo đúng quy định. Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn thực hiện việc lập, quản lý hồ sơ khám sức khỏe công dân nhập ngũ chặt chẽ, tránh thiếu sót, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hạn chế thấp nhất việc đi lại làm ảnh hưởng đến công việc, thời gian của công dân và cơ quan, tổ chức liên quan; tổ chức khám sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS về khám tổng quát, phân loại thể lực, đối với các chuyên khoa có sự hỗ trợ của bác sỹ tuyến huyện. Các đơn vị trong ngành Y tế đã tiến hành rà soát danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị trong độ tuổi NVQS để tham gia khám tuyển và thực hiện NVQS theo quy định. 

Trong năm 2024, có 26.151 công dân trong độ tuổi NVQS được trạm y tế quản lý. Kết quả khám sơ tuyển tại trạm y tế có tổng số khám 13.136 người. Phân loại số đạt sức khỏe 5.895 người (44,8%); không đạt 7151 người (55,2%).

Kết quả khám tuyển NVQS năm 2024, tổng số điều khám 4.764 người, có 4.741 người đến khám (99,5%), đạt sức khỏe 2.302 người (tỷ lệ 48,6%). Trong đó: Loại 1 có 163 người, loại 2 có 1.124 người và loại 3 có 1.015 người; sức khỏe loại 1 và 2 đạt 55,9%. 

Kết quả giao nhận quân 1.201 người; trong đó: sức khỏe loại 1 là 102 người; loại 2 là 694 người; loại 3 là 405 người. Tỷ lệ sức khỏe loại 1 và 2 là 796 người (66,3%).

BSCKII Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết: Sở Y tế luôn quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm công tác khám tuyển NVQS theo đúng Thông tư Liên tịch số 16 ngày 30/6/2016 của Liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố phối hợp với Ban CHQS tại địa phương tổ chức tốt kế hoạch khám tuyển NVQS, sẵn sàng nhập ngũ năm 2024; tổ chức quán triệt chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên y tế tham gia Hội đồng khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Hội đồng khám tổ chức đánh giá và rút kinh nghiệm sau mỗi ngày để rút kinh nghiệm và điều chỉnh kịp thời. 

Hội đồng khám tuyển sức khỏe NVQS đã phát huy tính chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo số lượng bác sỹ chuyên khoa trực tiếp khám tuyển sức khỏe NVQS cho công dân, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo khách quan, trung thực, hạn chế đến mức thấp nhất về sai sót chuyên môn. Trung tâm Y tế huyện, thành phố chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ cần thiết đảm bảo điều kiện cho Hội đồng khám tuyển sức khỏe NVQS, công an hoàn thành nhiệm vụ. Hội đồng khám sức khỏe làm tốt công tác chuẩn bị cho khám tuyển như: Nội quy phòng khám, bàn ghế, trang thiết bị; phối hợp với Ban CHQS huyện phân công cán bộ điều hành, hướng dẫn tại các phòng khám bảo đảm nghiêm túc, trật tự, thống nhất. Quản lý chặt chẽ công dân trong quá trình khám và nghỉ chờ khám tại đơn vị nên đã phần nào hạn chế được việc công dân sử dụng thuốc, chất kích thích làm sai lệch kết quả khám. 

Trạm Y tế xã, phường, thị trấn phối hợp với Ban CHQS địa phương tổ chức sơ tuyển sức khỏe cho công dân được gọi khám NVQS, lập danh sách công dân đủ tiêu chuẩn sức khỏe sau khi sơ tuyển và những công dân mắc các bệnh trong danh mục tạm miễn NVQS. Tham mưu cho Hội đồng NVQS cấp xã, phường tạm thời chưa phát lệnh gọi những thanh niên có chiều cao dưới 157 cm hoặc cân nặng dưới 43 kg; bị loạn thị, bị cận thị trên 2,5 diốp phải đeo kính thường xuyên trong học tập và sinh hoạt hàng ngày đã quản lý trong quá trình phân loại sức khỏe tuổi 17 theo Luật NVQS, khám sơ tuyển, quản lý sức khỏe tại địa phương. Các đơn vị trong ngành Y tế đã thực hiện tốt chế độ, chính sách hậu phương quân đội đối với bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, thân nhân của người phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Rút kinh nghiệm từ công tác khám tuyển NVQS năm 2024, Sở Y tế kiến nghị, đề xuất Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục phối hợp với ngành Y tế triển khai thực hiện tốt công tác khám sức khoẻ thực hiện NVQS theo đúng quy định tại Thông tư số 105 ngày 6/12/2023 của Bộ Quốc phòng, quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Hội đồng NVQS các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật NVQS sâu rộng trong Nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chấp hành thực hiện tốt Luật NVQS, xây dựng công tác tuyển quân ngày càng vững chắc; nâng cao nhận thức, tính tự giác của công dân khi tham gia khám tuyển NVQS; hạn chế tình trạng không trung thực để làm ảnh hưởng kết quả khám sức khỏe.