Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trong ngành Y tế

AN NHIÊN 15:23, 11/06/2024

(LĐ online) - Ngày 11/6, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 trong ngành Y tế, Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị triển khai theo chủ đề “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy” từ ngày 1/6 đến ngày 30/6.

Các nội dung hoạt động của Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 trong ngành Y tế cụ thể như sau: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy; đặc biệt là về hậu quả, tác hại của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đến các cán bộ y tế của đơn vị. Đa dạng hóa hình thức truyền thông trên các thông tin điện tử, mạng xã hội, nền tảng di động. Huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy; tăng cường các biện pháp can thiệp giảm tác hại cho người sử dụng ma túy trong ngành Y tế. Tăng cường công tác quản lý, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát các hoạt động về phòng, chống ma túy. Duy trì hoạt động của cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone và điểm cấp phát thuốc.

Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục rà soát nhu cầu và tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế cấp cơ sở về công tác xác định tình trạng nghiện ma túy.