10 lĩnh vực sinh viên ra trường có tỷ lệ việc làm cao nhất

06:33, 30/05/2023

Theo báo cáo tình hình việc làm của sinh viên giai đoạn 2018-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trừ năm 2019, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp trong giai đoạn này luôn trên 90%.

 

(Theo Vietnam+)