Nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Đà Lạt

VIỆT QUỲNH 05:55, 26/05/2023

Được thành lập từ năm 1976 cùng với quá trình hình thành Trường Đại học Đà Lạt, Phòng Quản lý Đào tạo thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước về công tác đào tạo của trường. Trải qua 47 năm xây dựng và trưởng thành, Phòng Quản lý Đào tạo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần khẳng định và nâng cao chất lượng đào tạo, vị thế, uy tín của Trường Đại học Đà Lạt trong khu vực Tây Nguyên cũng như trên cả nước.

Phòng Quản lý Đào tạo chú trọng quán triệt thực hiện văn hóa hành chính phục vụ đến tất cả cán bộ, chuyên viên trong đơn vị
Phòng Quản lý Đào tạo chú trọng quán triệt thực hiện văn hóa hành chính phục vụ đến tất cả cán bộ, chuyên viên trong đơn vị

Tiến sĩ Trần Hữu Duy - Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Đà Lạt cho biết, Phòng có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và phát triển các loại hình đào tạo chính quy, vừa làm vừa học. Đồng thời, thực hiện công việc quản lý, tổ chức các hoạt động có liên quan đến công tác đào tạo chính quy và vừa làm vừa học của trường; là đầu mối quản lý về xây dựng chương trình đào tạo và phát triển các chương trình đào tạo mới của trường. 

Bên cạnh các nhiệm vụ xây dựng chiến lược phát triển đào tạo, xây dựng chương trình và tổ chức quá trình đào tạo, thực hiện công tác quản lý đào tạo; phòng còn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động trong quá trình đào tạo và tính phù hợp của sản phẩm đào tạo với yêu cầu của người sử dụng lao động. Từ đó, làm cơ sở cho công tác đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo... 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, giai đoạn 2021-2023, Phòng Quản lý Đào tạo đã trực tiếp tham mưu, xây dựng Đề án Thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Đà Lạt, được Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập vào năm 2021. Đồng thời, hoàn thành 4 hồ sơ liên kết đào tạo với các địa phương Bình Thuận, Đắk Nông, TP Hồ Chí Minh và Kon Tum, được Hội đồng trường đồng ý. Hoàn thành 10 đề án mở ngành đào tạo mới, trong đó 8 ngành đã có hiệu lực tuyển sinh từ năm 2021, 2 ngành có hiệu lực tuyển sinh từ năm 2022. 

Với nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh, phòng đã phối hợp thực hiện các chương trình tư vấn mùa thi. Đồng thời, tham mưu tổ chức các đoàn đi tư vấn trực tiếp tại Lâm Đồng và các tỉnh Ninh Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Bên cạnh đó, chỉ đạo, điều hành việc tăng cường tổ chức công tác truyền thông tư vấn tuyển sinh đại học trên fanpage của trường và hệ thống phòng truyền thông đa phương tiện. Những hoạt động này đã góp phần vào kết quả tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường Đại học Đà Lạt những năm qua. Cụ thể, kết quả tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 đạt tỉ lệ 87%, tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học đạt 100%. 

Đặc biệt, tại thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến căng thẳng và kéo dài vào các năm 2020, 2021, 2022, gây không ít khó khăn cho hoạt động đào tạo của Trường Đại học Đà Lạt, Phòng Quản lý Đào tạo đã kịp thời tham mưu lãnh đạo trường ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành để chuyển đổi hình thức giảng dạy tập trung qua hình thức trực tuyến; chuyển đổi hình thức thi, đánh giá học kỳ, đặc biệt ưu tiên cho các đối tượng sinh viên năm cuối nhằm xét tốt nghiệp đúng thời hạn cho sinh viên. Từ đó, triển khai đúng tiến độ việc xây dựng kế hoạch đào tạo và kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022. 

Tiến sĩ Trần Hữu Duy chia sẻ: “Để đạt được những kết quả trên, lãnh đạo phòng luôn quán triệt đến từng cán bộ, chuyên viên các kế hoạch trọng tâm của nhà trường. Đồng thời, đổi mới thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo, tổ chức soạn thảo các quy chế, quy định, quy trình thực hiện. Bên cạnh đó, quán triệt thực hiện văn hóa hành chính phục vụ đến tất cả cán bộ, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ trong đơn vị”.

Hiện, Phòng Quản lý Đào tạo có 9 thành viên, với 3 cán bộ lãnh đạo và 6 chuyên viên. Trong đó, có 1 phó giáo sư - tiến sĩ, 1 tiến sĩ, 3 thạc sĩ và 4 cán bộ có trình độ đại học, 4 cán bộ là đảng viên. Theo Tiến sĩ Trần Hữu Duy, phòng luôn hỗ trợ và tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức và người lao động trong việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện vai trò nêu gương của đảng viên trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với những nỗ lực cùng trách nhiệm trên chặng đường 47 năm qua, tập thể Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Đà Lạt đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Trong 3 năm trở lại đây, phòng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” 2 năm học liên tiếp, đồng thời, xếp loại chất lượng chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...