UBND tỉnh đôn đốc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

01:02, 28/02/2013

(LĐ online) - Việc tổ chức lấy ý kiến phải rộng rãi, dân chủ, khoa học và công khai về toàn bộ nội dung Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

(LĐ online) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) gửi các sở, ngành, địa phương phân công trách nhiệm và đôn đốc tổ chức thực hiện nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận và thể hiện được nguyện vọng, ý chí của nhân dân trong tỉnh về vấn đề đất đai.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành địa phương phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên và tập trung chỉ đạo thực hiện. Việc tổ chức lấy ý kiến phải rộng rãi, dân chủ, khoa học và công khai về toàn bộ nội dung Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng như lấy ý kiến bằng mẫu phiếu gửi đến các doanh nghiệp; phát phiếu lấy ý kiến đến các đối tượng là nhân dân, cán bộ công chức cấp xã; tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, công chức, các nhà khoa học, các chuyên gia, luật sư, các giảng viên đại học…

UBND tỉnh cũng đã thành lập Tổ giúp việc để tiếp nhận các ý kiến bằng thư rộng rãi trong nhân dân, trực tại Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng, số 37 Pasteur, thành phố Đà Lạt hoặc người dân cũng có thể gửi ý kiến góp ý qua địa chỉ email: gopyluatdatdai@lamdong.gov.vn.

Toàn văn Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) được đăng tải tại địa chỉ website: http://stnmt.lamdong.gov.vn và tại chuyên mục Góp ý Luật đất đai của Báo Lâm Đồng điện tử (www.baolamdong.vn hoặc www.dalatonline.vn)

Thời gian tổ chức và tiếp nhận ý kiến từ nay đến hết ngày 24/3/2013.

Download toàn văn Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) tại đây

Nguyễn Nghĩa