Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng đoạt giải Nhì Giải Báo chí về Lao động và Việc làm năm 2016

05:04, 18/04/2016

Đó là tác phẩm Chuyện chưa kể phía sau Làng Đại học, thể loại phóng sự phát thanh nhiều kỳ, của tác giả Văn Quang...

Đó là tác phẩm Chuyện chưa kể phía sau Làng Đại học, thể loại phóng sự phát thanh nhiều kỳ, của tác giả Văn Quang. Sau gần 1 tháng phát động, Giải Báo chí về Lao động và Việc làm do Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng Tổ chức Lao động Quốc tế  (ILO) đã nhận được hơn 200 tác phẩm báo chí của các cơ quan báo chí trong cả nước. Ban tổ chức đã lựa chọn 14 tác phẩm xuất sắc nhất của hai nhóm thể loại: Báo in và Báo điện tử; Phát thanh và Truyền hình để trao giải. 
 
Lễ công bố và trao giải thưởng Giải Báo chí về Lao động và Việc làm lần thứ 3, năm 2016 được tổ chức vào ngày 22/4/2016 tại Hà Nội.            
 
Nguyễn Văn