Toàn tỉnh giảm 20,2% số vụ vi phạm Luật BV&PTR

03:11, 24/11/2016

(LĐ online) - Ngày 24/11, thông tin từ Chi cục trưởng Kiểm lâm Lâm Đồng Nguyễn Khang Thiên cho biết: Số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) trong 11 tháng đầu năm 2016, các ngành và đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản 1.369 vụ...

(LĐ online) - Ngày 24/11, thông tin từ Chi cục trưởng Kiểm lâm Lâm Đồng Nguyễn Khang Thiên cho biết: Số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) trong 11 tháng đầu năm 2016, các ngành và đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản 1.369 vụ; trong đó, vi phạm quy định về quản lý rừng, sử dụng rừng (QLSDR) 357 vụ, chiếm 26,07%; vi phạm quy định về phát triển rừng, bảo vệ rừng (PTBVR) 357 vụ, chiếm 26,07% và vi phạm quy định về quản lý lâm sản (QLLS) 655 vụ (47,84%). So với cùng kỳ năm 2015, số vụ vi phạm giảm 354 vụ (20,2%), diện tích giảm 371.822m3 (23,28%). 
 
Cũng theo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, riêng trong tháng 11/2016 trên toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản 104 vụ vi phạm Luật BV&PTR, so với cùng kỳ năm 2015 giảm 63 vụ (37,7%); tuy nhiên diện tích tăng 5,8% với 8.567,m 3. Trong số 104 vụ, vi phạm QLSDR 29 vụ (27,88%); vi phạm PTBVR 24 vụ (23,07%) và vi phạm QLLS 51 vụ (49,03%). 
 
Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng đã xử lý 1.288 vụ, trong đó xử lý hành chính 1.235 vụ, chuyển xử lý hình sự 53 vụ. Tịch thu 491 phương tiện, dụng cụ các loại; 2.396m3 gỗ các loại; thu nộp ngân sách 11.275.965.000 đồng. 
 
M.ĐẠO