Hiệu quả quản lý bảo vệ rừng của BQL rừng phòng hộ Ðại Ninh

08:11, 23/11/2016

Những ngày này, Ban quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) Ðại Ninh đang tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), chúng tôi tranh thủ làm việc với Giám đốc BQL Nguyễn Văn Nhẫn, anh chia sẻ: "Ðơn vị đang hết sức cố gắng phát huy như mùa khô 2015 - 2016 không để xảy ra vụ cháy rừng nào anh ạ". 

Những ngày này, Ban quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) Ðại Ninh đang tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), chúng tôi tranh thủ làm việc với Giám đốc BQL Nguyễn Văn Nhẫn, anh chia sẻ: “Ðơn vị đang hết sức cố gắng phát huy như mùa khô 2015 - 2016 không để xảy ra vụ cháy rừng nào anh ạ”. 
 
Phát huy tốt lực lượng nhóm cộng đồng nên công tác PCCCR đạt hiệu quả cao. Ảnh: Ð. Phan
Phát huy tốt lực lượng nhóm cộng đồng nên công tác PCCCR đạt hiệu quả cao. Ảnh: Ð. Phan
Theo Quyết định số 2055/QĐ - UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng, hiện BQL RPH Đại Ninh quản lý tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 13.472 ha (trong đó, rừng phòng hộ 3.500 ha và rừng sản xuất 9.972 ha).
 
Trong số diện tích quản lý nói trên, diện tích giao cho cá nhân tổ chức thuê 3.884 ha và đơn vị trực tiếp quản lý 9.588 ha (bao gồm trên 8 xã Hiệp An, Hiệp Thạnh, Liên Hiệp, N’thol Hạ, Bình Thạnh, Tân Hội, Tân Thành, Phú Hội và thị trấn Liên Nghĩa). Theo đó, tổng diện tích khoán 2.850,96 ha được chia ra làm hai hạng mục là: khoán bảo vệ rừng (BVR) là 1.977,45 ha với 14 tổ và 8 hộ; khoán ổn định lâu dài (theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP) là 873,51 ha với 55 hộ và 1 tập thể. Giao khoán theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP tính đến 10 tháng đầu năm 2016 là 1.694,91 ha, cho 120 hộ, 2 tổ chức và 4 tập thể đồng bào dân tộc thiểu số. Trong số này, diện tích có rừng 700,88 ha và diện tích không có rừng 994,03 ha. Hiện BQL RPH Đại Ninh đã trồng rừng và chăm sóc rừng trồng các năm là 841,92 ha. 
 
Giám đốc Nguyễn Văn Nhẫn chia sẻ những kinh nghiệm: Từ nhiều năm nay, xác định công tác quản lý (QL) BVR là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, vì vậy, đơn vị đã cùng với các tổ nhận khoán QLBVR phối hợp với Hạt kiểm lâm, UBND - Ban lâm nghiệp các xã, thị trấn tăng cường thường xuyên tuần tra, kiểm tra ngăn chặn mọi hành vi xâm hại đến rừng. Mặt khác, hàng tháng đều họp các tổ nhận khoán QLBVR để đánh giá việc thực hiện công tác QLBVR của từng thành viên trong tổ, nhằm chấn chỉnh kịp thời để quản lý tốt diện tích 2.850,96 ha thuộc chương trình chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Tổ đã có lịch phân công các thành viên trong tổ thường xuyên kiểm tra rừng mỗi ngày theo sự chỉ đạo của đơn vị, có sổ ghi chép tình hình diễn biến tài nguyên rừng trong phạm vi quản lý, nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời mọi hành vi xâm hại đến rừng, báo cáo cho đơn vị để có biện pháp xử lý. Một kinh nghiệm nữa được BQL RPH Đại Ninh vận dụng linh hoạt là cho các hộ dân sống gần rừng và sản xuất gần rừng, giáp rừng làm bản cam kết không được lấn chiếm đất lâm nghiệp, phá rừng, hủy hoại rừng, đốt rừng và ken cây để sử dụng bằng bất cứ mục đích nào.
 
Tình hình vi phạm Luật BV&PTR trong 10 tháng đầu năm 2016, đơn vị phối hợp với Ban lâm nghiệp các xã và Hạt Kiểm lâm phát hiện và lập biên bản 17 vụ. Trong đó, tái lấn chiếm, lấn chiếm đất lâm nghiệp 4 vụ, diện tích 1,82 ha, so với cùng kỳ năm 2015 giảm 27 vụ với 19,76 ha. Phá rừng, ken cây hủy hoại rừng trái phép 4 vụ, diện tích 1,64 ha, so với cùng kỳ năm 2015 tăng 2 vụ với 1,22 ha. Khai thác vận chuyển lâm sản trái phép 9 vụ, khối lượng lâm sản là 8,833 m 3, so với cùng kỳ năm 2015 tăng 3 vụ, nhưng khối lượng lâm sản giảm là 2,006 m3. Đặc biệt, trong suốt mùa khô năm 2015 - 2016, trên địa bàn BQL RPH Đại Ninh quản lý không để xảy ra vụ cháy rừng nào. Đối với công tác giải tỏa diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, đơn vị phối hợp với kiểm lâm địa bàn và UBND các xã rà soát và tham mưu cho các xã ra thông báo giải tỏa, nay đã giải tỏa được 7,1 ha (tại các xã Hiệp An, Liên Hiệp, Phú Hội). 
 
Một nhiệm vụ khác của đơn vị là công tác lâm sinh. Theo đó, trồng rừng thay thế và trồng rừng sau giải tỏa. Đến nay, tổng diện tích trồng rừng tập trung đạt 127,4 ha (trong đó, diện tích rừng trồng thay thế và sau giải tỏa năm 2016 là 29,1 ha; trồng rừng bằng nguồn vốn tự có của hộ gia đình 98,3 ha). Diện tích chăm sóc từ năm 2013 đến nay là 109 ha. Đối với trồng rừng phân tán, đơn vị đã giao 120.000 cây cho các hộ dân để trồng cho 400 ha. 
 
Từ nay đến cuối năm 2016, để phát huy những thành quả trong công tác QLBVR hiệu quả hơn nữa, BQL RPH Đại Ninh đã quán triệt và đang tích cực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, biện pháp được đúc kết từ thực tiễn. Trước hết, phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm, UBND - Ban lâm nghiệp các xã và thị trấn tăng cường thường xuyên tuần tra, kiểm tra QLBVR; ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi hành vi vi phạm đến Luật BV&PTR. Kiểm tra, đôn đốc các tổ nhận khoán QLBVR tuần tra, kiểm tra báo cáo kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng và đất lâm nghiệp để đơn vị có biện pháp xử lý. Duy trì tốt công tác tuyên truyền, vận động, cam kết những người dân sống, sản xuất gần và giáp rừng không lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp, không khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép, không hủy hoại rừng để sử dụng bằng bất cứ mục đích nào. Tuyên truyền, vận động người dân trồng rừng phân tán trên đất lâm nghiệp lấn chiếm trước năm 2012. 
 
Mặt khác, đôn đốc UBND các xã khẩn trương tiến hành giải tỏa những diện tích bị lấn chiếm đã xây dựng phương án giải tỏa. Tiếp tục rà soát diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm sau năm 2012 để lập thủ tục và tham mưu UBND các xã, thị trấn xây dựng phương án giải tỏa cây trồng và trồng lại rừng năm 2017. Nghiệm thu diện tích chi trả DVMTR năm 2016 và  triển khai phương án PCCCR mùa khô 2016 - 2017. 
 
Đối với công tác chăm sóc rừng trồng và PCCCR, triển khai chăm sóc rừng trồng năm 1, 2, 3, 4 và nghiệm thu công trình hoàn thành; kiểm tra, nghiệm thu rừng trồng phân tán theo chỉ tiêu kế hoạch được giao. Thực hiện phương án PCCCR mùa khô năm 2016 - 2017...
 
ÐẠO PHAN