Bảo Lâm cho vay 184 tỷ đồng trong tháng

09:03, 03/03/2017

Theo UBND huyện Bảo Lâm, chỉ trong tháng 2/2017, các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện đã thực hiện doanh số cho vay được trên 184 tỷ đồng.

Theo UBND huyện Bảo Lâm, chỉ trong tháng 2/2017, các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện đã thực hiện doanh số cho vay được trên 184 tỷ đồng. Trong đó, tính riêng Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải quyết cho các đối tượng chính sách vay 8,4 tỷ đồng và các quỹ tín dụng và các chi nhánh quỹ tín dụng trên địa bàn huyện đã giải quyết cho 600 hộ vay trên 95 tỷ đồng.
 
XUÂN LONG