Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức tuyển sinh năm 2017

08:03, 02/03/2017

Để triển khai hoạt động đào tạo tại cơ sở Bảo Lộc, năm 2017, Trường Đại học Tôn Đức Thắng sẽ tổ chức tuyển sinh trình độ đại học và cao học một số ngành góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Bảo Lộc và tỉnh Lâm Đồng. 

Để triển khai hoạt động đào tạo tại cơ sở Bảo Lộc, năm 2017, Trường Đại học Tôn Đức Thắng sẽ tổ chức tuyển sinh trình độ đại học và cao học một số ngành góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Bảo Lộc và tỉnh Lâm Đồng. 
 
Các ngành đào tạo của Trường gồm: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghệ, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Bảo hộ lao động, Khoa học máy tính, Tài chính - ngân hàng, Toán ứng dụng, Xã hội học, Quản lý thể thao, Luật kinh tế. Tuy nhiên, trong đợt tuyển sinh vào tháng 6/2017, tại cơ sở Bảo Lộc, Trường chỉ dự kiến tuyển sinh 3 ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. 
 
Được biết, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã ký kết với UBND tỉnh Lâm Đồng Chương trình hợp tác toàn diện về đào tạo, khoa học - công nghệ và xúc tiến đầu tư.
 
X.LONG