Di Linh tập huấn chuyên đề Văn hóa nông thôn mới

04:08, 07/08/2017

Tại huyện Di Linh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức tập huấn chuyên đề Văn hóa nông thôn mới cho hơn 200 cán bộ văn hóa xã và các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. 

Tại huyện Di Linh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức tập huấn chuyên đề Văn hóa nông thôn mới cho hơn 200 cán bộ văn hóa xã và các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. 
 
Cán bộ về dự tập huấn được nghe phổ biến các văn bản quy định, huớng dẫn triển khai xây dựng nông thôn mới và văn hóa nông thôn mới; một số quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội; việc xây dựng quy chế hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở; việc phát triển, duy trì và nâng cao chất lượng các danh hiệu “gia đình văn hóa”, “thôn văn hóa”, xã đạt chuẩn “văn hóa nông thôn mới”… Một số thắc mắc trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, văn hóa nông thôn mới ở cơ sở đã được giải đáp và hướng dẫn cách triển khai, khắc phục.
 
Được biết, huyện Di Linh hiện đã có 10/19 xã, thị trấn đạt “xã văn hóa nông thôn mới”, thị trấn “văn minh đô thị”; 185/207 thôn (tổ dân phố) được công nhận “thôn văn hóa” và 7/18 xã đạt chuẩn “xã nông thôn mới”.
 
Xuân Long