Công bố danh mục 148 thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

05:10, 18/10/2019

(LĐ online) - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Đoàn Văn Việt vừa ký Quyết định số 2236/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

(LĐ online) - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Đoàn Văn Việt vừa ký Quyết định số 2236/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
Trong danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, đa số các thủ tục lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp
Trong danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, đa số các thủ tục lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp
 
Danh mục có 148 thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, trong đó có 127 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (18 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và 109 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư) và 21 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
 
Các thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh có 3 thủ tục lĩnh vực đấu thầu, 10 thủ tục lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, 4 thủ tục lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và 1 thủ tục lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn.
 
Các thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư có 7 thủ tục lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, 61 thủ tục lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp, 8 thủ tục lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội, 15 thủ tục lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã và 18 thủ tục lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam.
 
Trong 21 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, có 5 thủ tục lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) và 16 thủ tục lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã.
 
Thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của cấp tỉnh là từ 02 đến 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và của UBND cấp huyện từ 2,5 đến 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
 
LHT