Công bố danh mục 188 thủ tục hành chính lĩnh vực y tế

05:10, 23/10/2019

(LĐ online) - UBND tỉnh vừa công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.

(LĐ online) - UBND tỉnh vừa công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.
 
Trong đó có 172 thủ tục hành chính thuộc cấp tỉnh. Cụ thể: có 141 thủ tục thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (có 59 thủ tục thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; 44 thủ tục thuộc lĩnh vực dược phẩm; 8 thủ tục lĩnh vực mỹ phẩm; 2 thủ tục lĩnh vực tổ chức cán bộ; 1 thủ tục lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin; 5 thủ tục lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế; 18 thủ tục thuộc lĩnh vực y tế dự phòng; 4 thủ tục thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng); có 13 thủ tục thực hiện tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và 18 thủ tục hành chính thực hiện tại Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.
 
Có 14 thủ tục hành chính thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc ngành Y tế Lâm Đồng (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã), gồm: 6 thủ tục lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; 5 thủ tục lĩnh vực Dân số -KHHGĐ; 3 thủ tục lĩnh vực giám định y khoa.
 
Thủ tục hành chính cấp xã có 2 thủ tục thuộc lĩnh vực Dân số - KHHGĐ. 
 
AN NHIÊN