Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo

06:10, 31/10/2019

Ngày 31/10, tại TP.Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị  tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo cho gần 300 cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong cả nước. 

Ngày 31/10, tại TP.Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị  tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo cho gần 300 cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong cả nước. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự hội nghị. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng trên thực địa, các chuyên gia báo cáo, trao đổi, thảo luận về một số nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); tình hình Biển Đông thời gian qua; những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ gìn, phát triển mối quan hệ đối ngoại hoà bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển với các quốc gia trong khu vực Biển Đông; kết quả triển khai thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU Fishing)...
 
Đây là những nội dung quan trọng, cập nhật về biển, đảo Việt Nam. Các đại biểu tham dự hội nghị cũng trao đổi kinh nghiệm về công tác thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề liên quan đến biển, đảo nước ta.
 
PV