Đẩy mạnh thực hiện chính sách BHXH, BHYT

06:10, 30/10/2019

Tỉnh ủy vừa có văn bản chỉ đạo các đảng đoàn, ban cán sự đảng; các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh; các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đẩy mạnh thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh ủy vừa có văn bản chỉ đạo các đảng đoàn, ban cán sự đảng; các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh; các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đẩy mạnh thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.
 
Đến ngày 1/10/2019, toàn tỉnh có 90.381 người tham gia BHXH, chiếm khoảng 11,8% lực lượng lao động trong độ tuổi; có 1.083.950 người tham gia BHYT, tỉ lệ bao phủ BHYT đạt 83,4%.
 
Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh đạt khoảng 20% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; khoảng 18% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Mục tiêu cuối năm 2020 có 90% dân số trong tỉnh tham gia BHYT.
 
Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT, xem việc hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem xét khen thưởng đối với cấp ủy đảng các cấp.
 
UBND tỉnh và các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, đặc biệt tăng cường vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.
 
AN NHIÊN