Hợp tác phòng ngừa tác hại của thuốc lá

06:10, 31/10/2019

Nhằm triển khai Biên bản ghi nhớ giữa Sở Y tế Lâm Đồng và Bệnh viện Vinh Dân - Cao Hùng (Đài Loan) về nội dung hợp tác phòng ngừa tác hại của thuốc lá năm 2019, đoàn bác sĩ Bệnh viện Vinh Dân gồm 4 bác sĩ gia đình đã có chương trình làm việc với các cơ sở y tế thuộc Sở Y tế Lâm Đồng trong thời gian 1 tháng.

Nhằm triển khai Biên bản ghi nhớ giữa Sở Y tế Lâm Đồng và Bệnh viện Vinh Dân - Cao Hùng (Đài Loan) về nội dung hợp tác phòng ngừa tác hại của thuốc lá năm 2019, đoàn bác sĩ Bệnh viện Vinh Dân gồm 4 bác sĩ gia đình đã có chương trình làm việc với các cơ sở y tế thuộc Sở Y tế Lâm Đồng trong thời gian 1 tháng.
 
Theo đó, từ ngày 17/10-17/11, đoàn bác sĩ Bệnh viện Vinh Dân - Cao Hùng sẽ triển khai các hoạt động truyền thông phòng ngừa tác hại của thuốc lá và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong cai nghiện thuốc lá cho đội ngũ cán bộ y tế tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Lâm Đồng, Bệnh viện Nhi Lâm Đồng và hai Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 
 
Đoàn bác sĩ Bệnh viện Vinh Dân - Cao Hùng cũng đến tuyên truyền tác hại của thuốc lá và hướng dẫn cai nghiện thuốc lá cho cán bộ, người lao động Công ty TNHH Thụy Hồng Quốc tế (Đơn Dương). 
 
AN NHIÊN