Lạc Dương: 75% trường học trực thuộc Phòng GD-ĐT đạt chuẩn quốc gia

06:10, 25/10/2019

Những năm gần đây, lãnh đạo huyện Lạc Dương đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) ở các cấp, các bậc học.…

Những năm gần đây, lãnh đạo huyện Lạc Dương đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) ở các cấp, các bậc học. Từ đó, cơ sở vật chất trường, lớp được đầu tư xây dựng khang trang, các thiết bị phục vụ dạy và học được mua sắm, trang bị; việc duy trì sĩ số học sinh ở các bậc học, chất lượng giáo dục được quan tâm nâng cao…
 
Trong năm học mới 2019 - 2020, tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh đối với bậc giáo dục mầm non đạt 98,5%; bậc tiểu học đạt 100%; THCS đạt 97,5% và THPT đạt 92,2%. Hiện nay, toàn huyện Lạc Dương có 15/20 trường học trực thuộc Phòng GD-ĐT huyện đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 75%, tăng  13,1% so với năm học 2018 - 2019.
 
Từ đầu năm đến nay, Lạc Dương cũng đã chú trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và đã giải quyết việc làm cho 612 lao động của địa phương…
 
THANH HỒNG