Lâm Đồng: 200, cán bộ, hội viên nông dân được tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường

03:10, 25/10/2019

(LĐ online) - Trong hai ngày 24 và 25/10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động nông dân cho đội ngũ tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã năm 2019 tại các huyện Di Linh và Lạc Dương.

(LĐ online) - Trong hai ngày 24 và 25/10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động nông dân cho đội ngũ tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã năm 2019 tại các huyện Di Linh và Lạc Dương.
 
100 đại biểu huyện Di Linh tham gia buổi tập huấn
100 đại biểu huyện Di Linh tham gia buổi tập huấn
 
Tại các buổi tập huấn, 200 cán bộ, hội viên nông dân, các chi tổ hội nông dân ở các xã, thị trấn trên địa bàn hai huyện Di Linh và Lạc Dương được Trung tâm Môi trường nông thôn (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) giới thiệu những nội dung trọng tâm của Nghị quyết lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về “Nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014 - 2020”; đồng thời truyền đạt kiến thức bảo vệ môi trường, kỹ năng phản ánh giám sát và kỹ năng truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên, môi trường; các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường…; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường tại địa phương. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có trên 90% hội viên, nông dân được tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Hội về tài nguyên, môi trường, ứng phó với bến đổi khí hậu; 90% số hộ hội viên nông dân thu gom rác thải theo qui định; 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; có 85% số hộ hội viên nông dân được hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và phấn đấu mỗi cơ sở hội sẽ xây dựng một mô hình Chi hội sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu… 
 
NDONG BRỪM