Trên 1.300 địa chỉ nhân đạo được giúp đỡ

05:10, 24/10/2019

Theo Hội CTĐ Lâm Đồng, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã làm việc với Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh để vận động các tổ chức, cá nhân chung sức thực hiện cuộc vận động, đồng thời chỉ đạo các huyện, Thành hội khảo sát và lập hồ sơ các địa chỉ nhân đạo cần giúp đỡ...

Theo Hội CTĐ Lâm Đồng, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã làm việc với Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh để vận động các tổ chức, cá nhân chung sức thực hiện cuộc vận động, đồng thời chỉ đạo các huyện, Thành hội khảo sát và lập hồ sơ các địa chỉ nhân đạo cần giúp đỡ. Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 60 hộ gia đình khó khăn để vận động nhận hỗ trợ địa chỉ nhân đạo. Hội CTĐ tỉnh tiến hành rà soát, cập nhật dữ liệu địa chỉ nhân đạo để công khai trên hệ thống INHANDAO thuộc Đề án “Phát triển hệ trí thức Việt số hóa” của Chính phủ do Trung ương Hội chỉ đạo.
 
Hiện nay, Hội CTĐ tỉnh tiếp tục duy trì giúp đỡ cho 1.305 địa chỉ nhân đạo tại các địa phương, trong đó phát triển mới 75 địa chỉ nhân đạo, huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân nhận giúp đỡ có địa chỉ với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng. 
 
AN NHIÊN