Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 63,34%

06:10, 28/10/2019

UBND tỉnh vừa có quyết định công nhận thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I, gồm: Trường Tiểu học Nam Ban II (huyện Lâm Hà), Trường THCS Phước Cát 1 và Trường THCS Đức Phổ (huyện Cát Tiên). Tính đến tháng 10/2019, toàn tỉnh có 401/633 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 63,34%. 

UBND tỉnh vừa có quyết định công nhận thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I, gồm: Trường Tiểu học Nam Ban II (huyện Lâm Hà), Trường THCS Phước Cát 1 và Trường THCS Đức Phổ (huyện Cát Tiên). Tính đến tháng 10/2019, toàn tỉnh có 401/633 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 63,34%. 
 
Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được ngành Giáo dục tập trung triển khai thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch đã gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của các huyện, thành phố. Ước hết năm 2019, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 70%, đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.
 
VIỆT HÙNG