Các tổ chức tôn giáo duy trì và nhân rộng mô hình "Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường"

06:11, 04/11/2019

Những năm qua, các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc tiêu biểu đã vào cuộc mạnh mẽ, dày công tuyên truyền, vận động các tín đồ tôn giáo bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu...
 

Những năm qua, các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc tiêu biểu đã vào cuộc mạnh mẽ, dày công tuyên truyền, vận động các tín đồ tôn giáo bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua đó, tạo nên những “hành động đẹp” trong bảo vệ môi trường, xây dựng giáo xứ, khu dân cư ngày càng sạch - đẹp và văn minh.
 
Hoạt động phối hợp ký kết “tham gia bảo vệ môi trường - ứng phó với biến đổi khí hậu” của các tôn giáo, sở, ngành, địa phương luôn được duy trì. Ảnh: N.Thu
Hoạt động phối hợp ký kết “tham gia bảo vệ môi trường - ứng phó với biến đổi khí hậu” của các tôn giáo, sở, ngành, địa phương luôn được duy trì. Ảnh: N.Thu
 
Trong đó, điểm đáng ghi nhận là việc tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, nguồn lực của các tôn giáo trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, nhằm cụ thể hóa và thực hiện tốt chương trình phối hợp tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Qua đó, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 
 Các hoạt động, sinh hoạt của các tôn giáo đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tín đồ và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, tự giác tham bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông... Các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn khu dân cư tích cực tham gia các hoạt động như: phát động, ra quân làm vệ sinh, thu gom, xử lý chất thải, rác thải, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước... bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giữ gìn an ninh trật tự do chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành chức năng triển khai thực hiện. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để chức sắc phụ trách địa bàn phối hợp với cán bộ Mặt trận cơ sở, khu dân cư thực hiện tốt các hoạt động xây dựng khu dân cư (đã đăng ký) thành mô hình tiêu biểu của tôn giáo trong toàn tỉnh.
 
Trong thời gian qua, trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai được trên 21 khu dân cư “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường” và các mô hình khác. Trong đó: Phật giáo có 3 khu dân cư, Công giáo có 15 khu dân cư, Tin lành - Hệ phái Cơ đốc Phục lâm có 2 khu dân cư; Tổng hội Báp Tít Việt Nam có 1 khu dân cư... Điển hình nhất là Giáo xứ Thánh Mẫu, Phường 7 - thành phố Đà Lạt với mô hình “Giáo xứ an toàn - sáng - xanh - sạch - đẹp”. Giáo họ Păng Tiêng xã Lát với mô hình “Giáo họ an toàn, sáng - xanh - sạch - đẹp”. Thôn Lạc Sơn - Giáo xứ Lạc Sơn, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương với mô hình “Giáo xứ không có tội phạm”. Trong lĩnh vực Phật giáo có Vĩnh Minh Tự Viện ở thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng với mô hình “Khu dân cư bảo đảm an ninh trật tự - an toàn giao thông”. Giáo họ Giuse, thị trấn Madagui, Đạ Huoai với mô hình “Giáo họ bình yên, văn hóa”... Các nội dung trên được bà con tín đồ các họ đạo, bà con phật tử, tín hữu và Nhân dân trong vùng tham gia hưởng ứng rất tốt. Qua đó, tạo nên một môi trường “sống đẹp” thi đua làm việc thiện, có hành động đẹp để cùng nhau xây dựng một khu dân cư, giáo họ, giáo xứ có môi trường sống “tốt đời - đẹp đạo”.
 
Nhân dân tại khu dân cư đã tự giác thực hiện hương ước, quy ước và thực hiện theo nội dung bản cam kết thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu dân cư. Kết quả, tại các khu dân cư đăng ký mô hình “Tôn giáo, khu dân cư bảo vệ môi trường” với tỷ lệ trên 95% hộ gia đình đăng ký cũng như thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất, kinh doanh và tổ chức cuộc sống hằng ngày. Trên 90% hộ gia đình tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường của tổ dân phố, thôn, buôn. Trên 90% hộ gia đình nộp đủ các loại phí bảo vệ môi trường theo quy định. Bảo đảm vệ sinh, môi trường ở tất cả các tụ điểm công cộng và khu vực sinh hoạt chung của khu dân cư.
 
Trao đổi về nội dung này, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đường Anh Ngữ cho rằng: Ủy ban MTTQ tỉnh đã đề ra Chương trình phối hợp thống nhất hành động, xác định các nội dung cụ thể theo từng năm, nhằm tiếp tục vận động, tập hợp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên, gia đình và cộng đồng dân cư thi đua lao động, sản xuất, tích cực tham gia đóng góp công sức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra. Đặc biệt, phối hợp phát huy tốt vai trò các tôn giáo tham gia xây dựng các mô hình tự quản về vận động tín đồ và Nhân dân bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự - an toàn giao thông như: Giáo xứ, Họ đạo, Khu dân cư có đông đồng bào theo các tôn giáo, cơ sở thờ tự “An toàn - sáng - xanh - sạch - đẹp”... Nhiều năm qua, MTTQ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các vị chức sắc các tôn giáo, với tình cảm, uy tín, vai trò, trách nhiệm của mình đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành gắn bó cùng dân tộc, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Các chức sắc tôn giáo trong tỉnh đã thường xuyên động viên chức sắc, tín đồ và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động. Trong đó, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu có hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
 
NGUYỆT THU