Hội nghị giao ban báo chí

09:11, 07/11/2019

(LĐ online) - Theo báo cáo về tình hình hoạt động báo chí ở địa phương trong tháng 10/ 2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã tập trung thông tin, tuyên truyền, phản ánh về các hoạt động, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh...

(LĐ online) - Theo báo cáo về tình hình hoạt động báo chí ở địa phương trong tháng 10/ 2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã tập trung thông tin, tuyên truyền, phản ánh về các hoạt động, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh, đưa nhiều thông tin phản ánh, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của các địa phương trong tỉnh, tình hình hoạt động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và nhiều thông tin quan trọng trên lĩnh vực đời sống, xã hội.  
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh tiếp tục thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương trong tháng 11 như: 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ; 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga; 79 năm ngày Nam Kỳ Khởi nghĩa; 199 năm ngày sinh của Ph.Ăng-ghen; 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; 37 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11); đặc biệt tập trung tuyên truyền các hoạt động của lễ hội festival hoa 2019.
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục phản ánh kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của địa phương. Tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; nêu bật, khẳng định những kết quả, tác động tích cực của công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng…
 
NGUYÊN THI