Hội thảo khoa học "Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai"

06:11, 11/11/2019

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng phối hợp với UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức Hội thảo với chủ đề "Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai". Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua (20/11/1989-20/11/2019). 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng phối hợp với UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức Hội thảo với chủ đề “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua (20/11/1989-20/11/2019). 
 
Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của tỉnh Lâm Đồng thời gian qua đã được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, tất cả trẻ em dưới 6 tuổi được cấp BHYT miễn phí; 95% trẻ em được tiêm chủng đầy đủ; tỷ lệ phổ cập mầm non 5 tuổi, tiểu học, trung học cơ sở đạt tỷ lệ 100%; 97% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng chính sách trợ giúp xã hội; 100% trẻ em lao động trái quy định pháp luật khi có thông báo, phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời…
 
Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận, phát biểu xoay quanh một số vấn đề như: tâm lý trẻ em và kỹ năng lắng nghe trẻ em; thực hiện Luật Trẻ em và Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em; mục tiêu về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ em; mô hình “Trường học an toàn”; mục tiêu về văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em; phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật…
 
Phát biểu bế mạc Hội thảo, đồng chí Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại Hội thảo và đề nghị, các cấp ủy đảng, các địa phương, đơn vị, thời gian tới cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 20 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 59 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ 25 quyền trẻ em theo quy định của pháp luật, chính sách về bảo vệ trẻ em; tạo lập cuộc sống an toàn cho trẻ em bằng các hình thức phù hợp. Đề cao vai trò của người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Kiên quyết xử lý nghiêm người có hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em…
 
  HỒNG VĨNH