Tập huấn Chương trình Giáo dục phổ thông mới cho giáo viên cốt cán

06:11, 08/11/2019

Sở Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng vừa phối hợp với Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng tổ chức khóa "Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán năm 2019" cho 218 giáo viên cốt cán cấp THCS và THPT theo khuôn khổ Chương trình ETEP, nhằm chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Đây là khóa học đầu tiên dành cho đối tượng giáo viên cốt cán tại Lâm Đồng.  

Sở Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng vừa phối hợp với Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng tổ chức khóa “Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán năm 2019” cho 218 giáo viên cốt cán cấp THCS và THPT theo khuôn khổ Chương trình ETEP, nhằm chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Đây là khóa học đầu tiên dành cho đối tượng giáo viên cốt cán tại Lâm Đồng.  
 
Tham dự khóa bồi dưỡng, các giáo viên cốt cán được tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung của chương trình giáo dục phổ thông mới bao gồm: chương trình tổng thể, chương trình các môn học, những phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực. Sau khi tích luỹ các bài học và kinh nghiệm cho bản thân từ khóa bồi dưỡng, các giáo viên cốt cán có nhiệm vụ trở về địa phương hướng dẫn giáo viên đại trà cùng triển khai tốt chương trình giáo dục phổ thông mới.
 
VIỆT HÙNG