Mở 2 lớp đào tạo quản lý điều dưỡng

06:11, 04/11/2019

Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh và đào tạo cho đội ngũ điều dưỡng trưởng khoa có trình độ quản lý điều dưỡng theo quy định, Sở Y tế Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Điều dưỡng hỗ trợ cộng đồng (Hội Điều dưỡng Việt Nam) tổ chức khai giảng 2 lớp đào tạo Quản lý điều dưỡng và tập huấn quản lý chất lượng bệnh viện. 

Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh và đào tạo cho đội ngũ điều dưỡng trưởng khoa có trình độ quản lý điều dưỡng theo quy định, Sở Y tế Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Điều dưỡng hỗ trợ cộng đồng (Hội Điều dưỡng Việt Nam) tổ chức khai giảng 2 lớp đào tạo Quản lý điều dưỡng và tập huấn quản lý chất lượng bệnh viện. 
 
Có 142 điều dưỡng trưởng thuộc các đơn vị trong ngành Y tế tỉnh được đào tạo về Quản lý điều dưỡng
Có 142 điều dưỡng trưởng thuộc các đơn vị trong ngành Y tế tỉnh được đào tạo về Quản lý điều dưỡng
 
Tham dự lớp đào tạo có 142 người là Trưởng Phòng Điều dưỡng, Điều dưỡng trưởng khoa hiện đang công tác tại các cơ sở y tế trong ngành Y tế Lâm Đồng. Các học viên được tổ chức thành 2 lớp đào tạo Quản lý điều dưỡng tại TP Đà Lạt và Bảo Lộc trong thời gian 3 tháng, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp Chứng chỉ Quản lý điều dưỡng theo quy định hiện hành.
 
AN NHIÊN