Nâng cao năng lực truyền thông phòng chống sốt xuất huyết cho cán bộ y tế khu vực các tỉnh, thành phố phía Nam

12:11, 07/11/2019

(LĐ online) - Từ này 5 - 7/11, tại TP Đà Lạt, Viện Y tế Công cộng TP HCM phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi phòng chống sốt xuất huyết.

(LĐ online) - Từ này 5 - 7/11, tại TP Đà Lạt, Viện Y tế Công cộng TP HCM phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi phòng chống sốt xuất huyết.
 
Các học viên tham gia lớp tập huấn chụp ảnh lưu niệm với Ban tổ chức lớp học về kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi phòng chống sốt xuất huyết khu vực phía Nam
Các học viên tham gia lớp tập huấn chụp ảnh lưu niệm với Ban tổ chức lớp học về kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi phòng chống sốt xuất huyết khu vực phía Nam
 
Có 35 học viên thuộc 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tham gia lớp tập huấn kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi phòng chống sốt xuất huyết. Học viên đến từ các đơn vị: Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế Dự phòng, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe các tỉnh, thành phố phía Nam.
 
Các học viên được trang bị các kỹ năng cơ bản: Trình bày các khái niệm về truyền thông thay đổi hành vi; xác định những yếu tố thông thường ảnh hưởng đến thay đổi hành vi; một số kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe cơ bản trong truyền thông thay đổi hành vi; các nguyên tắc trong truyền thông thay đổi hành vi và những tiêu chí cho một thông điệp truyền thông hiệu quả. Lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ y tế trong lĩnh vực hoạt động truyền thông phòng chống sốt xuất huyết khu vực các tỉnh, thành phố phía Nam - khu vực đang gia tăng số ca bệnh mắc sốt xuất huyết cần đẩy mạnh truyền thông thay đổi hành vi trong nhân dân để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết thiết thực, hiệu quả.
 
AN NHIÊN