Tăng cường phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

06:11, 13/11/2019

Tại hội nghị tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) 2 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh do đồng chí Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, đã có nhiều giải pháp được đưa ra.

Tại hội nghị tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) 2 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh do đồng chí Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, đã có nhiều giải pháp được đưa ra.
 
Theo ông Đậu Tú Lan - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng, tính đến hết ngày 31/10/2019, tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn là 1.090.272 người (đã bao gồm thân nhân sỹ quan quân đội, thân nhân công an và lực lượng vũ trang), đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 83,91% (chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ giao là 86,3%), còn thiếu 2,39% với 31.054 người. Trong đó, có một số địa phương đã hoàn thành sớm chỉ tiêu bao phủ BHYT theo Quyết định 2585/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh giao như: huyện Di Linh, Đạ Tẻh, Cát Tiên. Bên cạnh đó, một số địa phương có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp như: TP Đà Lạt, Bảo Lộc, huyện Lạc Dương, Đam Rông, Đức Trọng, Bảo Lâm, Lâm Hà, Đơn Dương, Đạ Huoai.
 
Một số nhóm đối tượng tăng so với năm trước như: Đối tượng hộ gia đình tham gia BHYT tăng 8.802 người; hộ nông lâm có mức sống trung bình (NLCMSTB) tăng 6.012 người. Tuy đối tượng BHYT hộ gia đình có tăng, nhưng tại một số địa phương lại để đối tượng này giảm, trong khi đây là nhóm đối tượng phát triển bền vững cần hướng đến.
 
Đối tượng học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia BHYT còn thấp, tính đến hết tháng 10/2019, có 255.967 HSSV có thẻ BHYT, đạt 94,63% trên tổng số 270.483 HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Số học sinh theo học tại các trường cấp 1, cấp 2 có tỷ lệ tham gia trên 97%; các trường cấp 3, cao đẳng và đại học đạt trên 93,6%. Thực hiện tốt BHYT HSSV có TP Đà Lạt (99,9%, chỉ tính học sinh cấp 1, 2, 3 trên địa bàn thành phố), huyện Đơn Dương (đạt 99,77%), Lâm Hà (99,84%), Đạ Tẻh (99,3%), Lạc Dương (98,38%), huyện Lâm Hà và Đạ Tẻh đạt 99,6%. Bên cạnh đó, một số huyện có tỷ lệ học sinh cấp 3 tham gia BHYT thấp như: Đức Trọng (79%), TP Bảo Lộc (93,2%), Bảo Lâm (88,8), Cát Tiên (89,6%). Đến nay, còn 5,37% HSSV chưa tham gia BHYT, tương đương 14.517 người, tương đương 1,2% độ bao phủ BHYT; trong đó, còn 5.974 sinh viên các trường đại học và cao đẳng chưa tham gia BHYT. 
 
Có nhiều nguyên nhân khiến tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh còn thấp, cụ thể là do: Một số địa phương lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi... chưa đầy đủ, còn bỏ sót. Bên cạnh đó, một số nhà trường vẫn chưa thực sự quyết liệt thực hiện BHYT HSSV đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT. Mặc dù đã được UBND tỉnh hỗ trợ thêm 40% (đối tượng chỉ còn đóng 30%) mức đóng BHYT, tuy nhiên, đối tượng hộ NLCMSTB có nhận thức chưa cao, vẫn còn trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước; mặt khác, một số địa phương khi xét duyệt hộ NLCMSTB còn để người dân đang tham gia BHYT hộ gia đình (tức là đã có thẻ BHYT) chuyển sang tham gia BHYT hộ NLCMSTB làm cho tỷ lệ bao phủ BHYT không tăng mà chỉ dịch chuyển đối tượng tham gia từ nhóm tự đóng sang được ngân sách địa phương hỗ trợ thêm mức đóng, điều này dẫn đến tăng chi ngân sách của địa phương nhưng không đạt mục đích tăng hỗ trợ người dân thiếu khả năng tham gia BHYT và tăng tỷ lệ bao phủ BHYT. 
 
Thêm vào đó, một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chính sách BHYT. UBND một số xã, phường, thị trấn chưa quyết liệt trong việc kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các đại lý thu trên địa bàn trong việc quản lý và phát triển đối tượng để hoàn thành chỉ tiêu được giao; đa số các đại lý thu còn thụ động trong việc tiếp cận người dân để vận động tham gia BHYT hộ gia đình. Mặt khác, chất lượng khám bệnh, chữa bệnh ở một số cơ sở y tế chưa đáp ứng yêu cầu của người dân...
 
Để tập trung phát triển đối tượng tham gia BHYT các tháng còn lại của năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đa đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố. Trong đó, tập trung vào các giải pháp như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT. Cụ thể, trong 2 tháng còn lại của năm, tập trung mở các đợt ra quân (tối thiểu 1 tháng 2 lần) tại tất cả các địa bàn trong tỉnh. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan BHXH, Bưu điện huyện, thành phố và các đại lý thu trên địa bàn đến trực tiếp từng hộ gia đình để tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT và vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tiếp tục tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT trực tiếp với người dân tại các điểm dân cư. Mặt khác, rà soát các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng BHYT, nhất là đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi vì hiện nay đối tượng này đang thấp hơn so với năm 2018 là 1.637 thẻ BHYT (Bảo Lộc giảm 461 thẻ, Di Linh giảm 457 thẻ, Đức Trọng giảm 261 thẻ, Đà Lạt giảm 207 thẻ…), trong khi hàng năm số thẻ BHYT cấp cho trẻ em dưới 6 tuổi đều tăng. Đồng thời, quyết liệt chỉ đạo các trường học thực hiện tốt BHYT HSSV, đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT kể cả các trường đại học và cao đẳng. Trong đó, quan tâm đối với học sinh vào lớp 1 tham gia BHYT, do số thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi hết hạn sử dụng từ ngày 1/10/2019 có số lượng lớn. Đảm bảo 100% hội viên và gia đình hội viên của các tổ chức, hội, đoàn thể tham gia BHYT.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, đảng viên, công chức, viên chức phải là những người đi đầu trong thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, ban ngành của tỉnh có 100% thành viên trong gia đình có thẻ BHYT...
 
BHXH