Khi đảng viên đi trước

06:12, 06/12/2019

Với phương châm "đảng viên đi trước, làng nước theo sau", những năm qua cán bộ, đảng viên xã Ka Đô (Đơn Dương) tham gia tích cực phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân...

Với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, những năm qua cán bộ, đảng viên xã Ka Đô (Đơn Dương) tham gia tích cực phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân. Hành động đó đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết và khơi dậy sức mạnh toàn dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương. 
 
Đảng viên thôn Ta Ly 2 vận động bà con xây dựng đời sống văn hóa và chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Đ.Tú
Đảng viên thôn Ta Ly 2 vận động bà con xây dựng đời sống văn hóa và chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Đ.Tú
 
Trao đổi với chúng tôi về việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ka Đô - Nguyễn Thị Lộc cho biết: “Để phong trào phát huy hiệu quả, có sức lan tỏa trong đời sống của người dân địa phương, Đảng ủy xây dựng kế hoạch cụ thể; chỉ đạo các đoàn thể, đảng viên quán triệt, tuyên truyền phổ biến sâu rộng nội dung phong trào, cuộc vận động đến từng người dân; phân công các đảng viên phụ trách, giúp đỡ các hộ gia đình theo nhóm, thôn, xóm”.
 
Muốn người dân tin tưởng, làm theo, mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ phải là người tiên phong, gương mẫu thực hiện. Cụ thể như trong xây dựng gia đình văn hóa, các đảng viên tích cực vận động các thành viên trong gia đình, những người xung quanh chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, hương ước của thôn; xây dựng gia đình hạnh phúc, giáo dục con cháu chăm ngoan, hiếu thảo; tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giữ gìn nếp sống văn minh, lành mạnh. 
 
Là Bí thư Chi bộ thôn Ta Ly 2, ông Ka Long Ba đã tự mình giáo dục con cháu trong nhà và tuyên truyền vận động người dân trong thôn phải tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không tin, không nghe và không làm theo những lời xúi giục của các thế lực thù địch, chăm lo phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái thành người có ích cho xã hội, quê hương, đất nước. 
 
Là một thôn có đa số đồng bào DTTS sinh sống, đảng viên Ka Long Ba đã tích cực vận động, đến từng nhà, gặp từng người trao đổi thẳng thắn về vấn đề cưới hỏi, nhất là tục thách cưới; rồi đến chuyện tang, cúng bái phải dựa trên các tiêu chí về xây dựng đời sống văn hóa trong khu dân cư để thực hiện. Nhờ vậy trong thời gian gần đây, tục thách cưới ở thôn đã cơ bản được loại bỏ; trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ… đảng viên trong chi bộ và người dân tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, lành mạnh, không phô trương, lãng phí.  
 
Là Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ka Đô, chị Nguyễn Thị Sinh được phân công sinh hoạt và phụ trách, giúp đỡ các hộ gia đình trong thôn Ka Đô Mới 2, bản thân chị cùng các đảng viên trong chi bộ thường xuyên đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế; tham gia đóng góp chương trình xây dựng nông thôn mới, các cuộc vận động, các hoạt động từ thiện, nhân đạo ở địa phương; đồng thời tích cực tham gia hòa giải những vấn đề vướng mắc, tranh chấp giữa các hộ dân trong thôn hay những mâu thuẫn nội bộ gia đình của các cặp vợ chồng. Nhiều cặp vợ chồng trẻ mâu thuẫn, sau khi được tuyên truyền, vận động, hòa giải, đã sống với nhau hạnh phúc. Hay là việc vận động bà con trồng đường hoa và chăm sóc, nhân giống để các tuyến đường ở 9 thôn của xã đều xanh - sạch - đẹp.
 
Từ đầu năm 2019, qua công tác tham mưu của Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở xã Ka Đô, Đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết nhằm triển khai thực hiện phong trào, thực hiện các mô hình cụ thể và được đông đảo cán bộ, đảng viên, người dân đồng tình ủng hộ, chung tay xây dựng và đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng. 
 
Đến nay, toàn xã có 9/9 thôn đạt thôn văn hóa. Thông qua phong trào xây dựng đời sống văn hóa đã đem lại hiệu quả kinh tế tích cực, tình làng nghĩa xóm càng thắt chặt, ý thức chấp hành pháp luật và thực hiện nghĩa vụ công dân được thể hiện nghiêm túc, môi trường cảnh quan thôn, xóm xanh, sạch, đẹp, an toàn giao thông được giữ vững, các tệ nạn xã hội được hạn chế, truyền thống dân tộc được bảo tồn và phát huy, ý thức của Nhân dân được nâng lên.
 
Theo Đảng ủy xã Ka Đô thì để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” có sức lan tỏa sâu rộng, Đảng ủy xã chỉ đạo UBND và các ban, ngành, đoàn thể, các chi bộ, thôn, xóm trong xã lồng ghép phong trào với nhiều nội dung, thông qua nhiều hình thức như: Sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, sinh hoạt chi đoàn, các hội nghị, hoạt động thể dục thể thao, câu lạc bộ, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh… Và hơn hết là các đảng viên phải phát huy vai trò của mình trong xây dựng đời sống văn hóa từ cá nhân mình, đến gia đình mình và tuyên truyền sâu, rộng trong quần chúng nhân dân. 
 
ĐỨC TÚ