Tổng kết công tác khuyến học năm 2019: Xây dựng xã hội học tập

07:12, 31/12/2019

(LĐ online) - Chiều 31/12, TP Đà Lạt tổ chức tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.  

(LĐ online) - Chiều 31/12, TP Đà Lạt tổ chức tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.  
 
Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học
Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học
 
Hiện, Đà Lạt có tổng số 42.346 hội viên khuyến học với 1.307 hội viên kết nạp mới năm 2019, 334 chi hội khuyến học tại các trường học, tổ dân phố cũng như chi hội cơ quan, hội đồng hương, khuyến học dòng họ và ban khuyến học giáo xứ. 
 
Phong trào khuyến học của thành phố được duy trì thường xuyên, liên tục và đạt nhiều hiệu quả tốt. Năm 2019, Đà Lạt khen thưởng 532 học sinh giỏi cấp quốc gia, tỉnh, thành phố với số tiền 260 triệu. Tại các phường xã, có 7.482 học sinh được khen thưởng với tổng số tiền 1,43 tỷ đồng. Có 482 học sinh được tập thể và cá nhân trao học bổng với số tiền 391 triệu đồng. Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được Quỹ học bổng Ánh Dương tặng 235 suất học bổng trị giá 172 triệu đồng. Gần 2.500 giáo viên, cán bộ ngành giáo dục được khen thưởng với số tiền 948 triệu đồng. 
 
Quỹ Khuyến học các cấp tích cực hoạt động, huy động được tấm lòng của cộng đồng với trên 5,2 tỷ đồng. Nguồn hỗ trợ của cộng đồng được sử dụng đúng mục đích, góp phần tạo động lực học tập cho thầy và trò.
 
Năm 2020, Hội Khuyến học TP Đà Lạt tiếp tục phấn đấu, tuyên truyền rộng rãi công tác khuyến học khuyến tài, nâng cao chất lượng họat động khuyến học, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực quan tâm tới số học sinh khó khăn, hạn chế tình trạng lưu ban bỏ học. Các Trung tâm học tập cộng đồng được củng cố, thu hút nhân dân tới học tập, góp phần xây dựng xã hội học tập hiệu quả và bền vững.
 
D.Q