Đại hội Hội Y học tỉnh lần II nhiệm kỳ 2019 - 2024

02:12, 28/12/2019

(LĐ online) - Ngày 26/12, Đại hội Hội Y học tỉnh lần thứ II nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 31 ủy viên, trong đó, BSCKII Trịnh Văn Quyết – Phó Giám đốc Sở Y tế được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Y học Lâm Đồng nhiệm kỳ này.

* BSCKII Trịnh Văn Quyết - Phó Giám đốc Sở Y tế được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Y học Lâm Đồng
 
(LĐ online) - Ngày 26/12, Đại hội Hội Y học tỉnh lần thứ II nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 31 ủy viên, trong đó, BSCKII Trịnh Văn Quyết - Phó Giám đốc Sở Y tế được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Y học Lâm Đồng nhiệm kỳ này.
 
Ra mắt Ban chấp hành Hội Y học tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2019 -2024
Ra mắt Ban chấp hành Hội Y học tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2019 -2024
 
Hội Y học tỉnh Lâm Đồng hiện có 18 chi hội trực thuộc với 2.366 hội viên, chiếm 49,4% tổng số cán bộ, viên chức toàn ngành y tế, trong đó hầu hết là cán bộ có trình độ từ trung cấp y trở lên.
 
Về hoạt động chuyên môn, Hội Y học tỉnh đã triển khai cho hội viên thực hiện tốt 12 điều y đức và chế độ giao tiếp ứng xử trong các cơ sở khám chữa bệnh tạo sự chuyển biến tích cực trong tinh thần, thái độ phục vụ, giao tiếp ứng xử với bệnh nhân. Hội phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị trong ngành thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn liên quan đến lĩnh vực của từng chuyên khoa, đặc biệt, thực hiện tốt quy chế chuyên môn trong các cơ sở khám chữa bệnh; trong nhiệm kỳ qua không có hội viên vi phạm các quy định về quy chế chuyên môn.
 
Các hội viên Hội Y học tỉnh là nòng cốt trong công tác nghiên cứu khoa học tại các đơn vị trong ngành Y tế Lâm Đồng, trong giai đoạn 2009-2019 đã có hơn 100 đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm của Hội Y học Lâm Đồng trong nhiệm kỳ 2019 -2024 tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến, ứng dụng kỹ thuật mới. Phấn đấu 100% hội viên còn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ, 90% hội viên đạt lao động tiên tiến, không có hội viên vi phạm y đức.
 
AN NHIÊN