Tổng số người tham gia BHYT, BHXH tăng 3,6%

06:12, 27/12/2019

Theo BHXH tỉnh, trong năm 2019, tổng số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế ước thực hiện là 1.114.100 người (chưa bao gồm lực lượng công an, quân đội đang làm việc và định cư trên địa bàn tỉnh), đạt 100,09% kế hoạch năm được giao, so với năm 2018 tăng 3,6%.

Theo BHXH tỉnh, trong năm 2019, tổng số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) ước thực hiện là 1.114.100 người (chưa bao gồm lực lượng công an, quân đội đang làm việc và định cư trên địa bàn tỉnh), đạt 100,09% kế hoạch năm được giao, so với năm 2018 tăng 3,6%. Trong đó: Tham gia BHXH bắt buộc: 87.866 người, đạt 98,11% kế hoạch năm, tăng 2,73% so với năm 2018; lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BH thất nghiệp) là 78.180 người, đạt 98,66% kế hoạch năm, tăng 6,15% so với năm 2018; tham gia BHXH tự nguyện: 6.500 người, đạt 117,84% kế hoạch năm, tăng 207% so với năm 2018; tham gia BHYT: 1.107.600 người, đạt 100%.
 
Trong năm 2020, ngành Bảo hiểm xã hội tiếp tục đặt ra chỉ tiêu cụ thể như: Đẩy mạnh công tác phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, phấn đấu đến cuối năm 2020 có 90% dân số tham gia BHYT, 13% lao động tham gia BHXH và có 11,4% lao động tham gia BH thất nghiệp.
 
N.MINH