Thạnh Mỹ triển khai nhiều tuyến đường xanh - sạch - đẹp

06:01, 15/01/2020

Các địa phương ở Đơn Dương đang tích cực thực hiện phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, với quyết tâm phấn đấu đầu năm 2025 huyện Đơn Dương đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước...

Các địa phương ở Đơn Dương đang tích cực thực hiện phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, với quyết tâm phấn đấu đầu năm 2025 huyện Đơn Dương đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước. Qua đó, từ đầu năm 2019 đến nay, các đoàn thể thị trấn Thạnh Mỹ đã triển khai kế hoạch trồng hoa dọc 2 bên các tuyến đường giao thông dài trên 1,5km; thực hiện mô hình sáng, xanh, sạch, đẹp. Nhờ có sự quan tâm chăm sóc hoa thường xuyên của các hội viên, do đó các tuyến đường hoa ở thị trấn Thạnh Mỹ và trong các khu dân cư đều phát triển tốt, tạo cảnh quan môi trường sinh thái trong các tổ dân phố ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.
 
Tuyến đường hoa của Hội Nông dân thị trấn Thạnh Mỹ
Tuyến đường hoa của Hội Nông dân thị trấn Thạnh Mỹ
NGỌC THANH