Triển khai nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

06:01, 06/01/2020

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, trong năm 2019, ngành đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; thu nợ cho từng đơn vị BHXH huyện và toàn tỉnh. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình và tham gia BHXH, BHYT trong các doanh nghiệp. 

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, trong năm 2019, ngành đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; thu nợ cho từng đơn vị BHXH huyện và toàn tỉnh. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình và tham gia BHXH, BHYT trong các doanh nghiệp. 
 
Ngành đã tăng cường phối hợp với Bưu điện tổ chức tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện, trong năm đã phối hợp tổ chức 232 hội nghị tuyên truyền với 10.987 người tham gia. Ngoài ra, hai ngành cũng đã phối hợp tổ chức 2 đợt ra quân tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện, tham gia BHYT với sự tham gia của toàn bộ công chức, viên chức, cán bộ, nhân viên của hai ngành từ tỉnh đến huyện. Kết quả, trong năm đã vận động được 5.683 người tham gia BHXH tự nguyện.
 
Bên cạnh đó, BHXH các huyện, thành phố tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với các ngành chức năng tăng cường thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, phường, thị trấn... Trong năm, ngành BHXH đã đôn đốc khai thác được 412 đơn vị đăng ký mới tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với 1.514 lao động; đôn đốc thu nợ tại các đơn vị sử dụng lao động nợ từ 3 tháng trở lên được 74.940 triệu đồng, bình quân hàng tháng số tiền thu nợ được đạt 14% trên tổng số tiền nợ. 
 
NHẬT MINH