Bảo Lâm công nhận 63 sáng kiến cấp cơ sở

06:02, 24/02/2020

Chính quyền huyện Bảo Lâm vừa quyết định công nhận 63 sáng kiến, giải pháp hữu ích cấp cơ sở của 63 cá nhân là công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị và lãnh đạo cấp xã trực thuộc.

Chính quyền huyện Bảo Lâm vừa quyết định công nhận 63 sáng kiến, giải pháp hữu ích cấp cơ sở của 63 cá nhân là công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị và lãnh đạo cấp xã trực thuộc.
 
Cụ thể gồm những sáng kiến của lãnh đạo cấp xã như: “Nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới” (Vũ Thị Xuân, Chủ tịch UBND xã Lộc Thành); “Nâng cao hiệu quả trong công tác hòa giải cơ sở” (Hoàng Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy thị trấn Lộc Thắng); “Cải cách thủ tục hành chính ở UBND xã Lộc Nam” (Võ Thiên Bình, Chủ tịch UBND xã Lộc Nam). 
 
Hoặc những giải pháp hữu ích của viên chức, người lao động như: “Quản lý, đăng ký văn bản đi, đến trên phần mềm ứng dụng Excel” (Vũ Ngọc Điệp, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Bảo Lâm); “Các biện pháp tăng nguồn thu - giảm chi phí” (Dương Thị Nhâm, nhân viên Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng huyện Bảo Lâm)…
 
MẠC KHẢI