Di Linh có 8 thôn nông thôn mới kiểu mẫu

06:02, 28/02/2020

Trong năm 2019, huyện Di Linh đã xây dựng 12 thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trên địa bàn 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Trong năm 2019, huyện Di Linh đã xây dựng 12 thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trên địa bàn 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để giúp các thôn đạt 9 nhóm tiêu chí, 42 chỉ tiêu xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, huyện Di Linh đã trích 1,2 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách, lồng ghép từ các nguồn xây dựng NTM hỗ trợ cho các thôn; đồng thời vận động Nhân dân tự đóng góp kinh phí, ngày công lao động để ưu tiên xây dựng các công trình phúc lợi, công trình thiết yếu, cấp bách như: nhà văn hóa, cổng thôn văn hóa, nâng cấp đường giao thông nông thôn... Điển hình như thôn Đồng Lạc 4 (Đinh Lạc), Thôn 9 (Tân Châu), ngoài kinh phí hỗ trợ của Nhà nước các thôn này đã vận động Nhân dân đóng góp từ 400 - 500 triệu đồng. Qua triển khai thực hiện, đến nay huyện Di Linh đã có 8 thôn được công nhận là thôn NTM kiểu mẫu, xã Hòa Ninh là xã đạt chuẩn NTM nâng cao.
 
Được biết, trong năm 2020, huyện Di Linh tiếp tục xây dựng 8 thôn NTM kiểu mẫu trên địa bàn 8 xã và chọn xã Đinh Lạc để xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao; xã Bảo Thuận sẽ về đích đạt chuẩn NTM và xã Đinh Trang Thượng là xã dự kiến về đích NTM.
 
Thông qua việc tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, Nhân dân ở các thôn đã chủ động, tích cực thực hiện các nội dung, phần việc như: sửa chữa, chỉnh trang nhà cửa, cổng, hàng rào, trồng hoa, cây xanh; tự giác tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường nông thôn; tạo sự vượt trội trong phong trào xây dựng NTM, đặc biệt về cảnh quan môi trường… Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTMvà làm tiền đề xây dựng xã NTM kiểu mẫu.
 
NDONG BRỪM