Đẩy mạnh phong trào ''Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe Nhân dân''

05:06, 26/06/2020

Tháng 6/2012, Thủ tướng Chính phủ chọn ngày 2/7 hàng năm là "Ngày Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe Nhân dân", ngày này có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác y tế dự phòng...

Tháng 6/2012, Thủ tướng Chính phủ chọn ngày 2/7 hàng năm là “Ngày Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe Nhân dân”, ngày này có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác y tế dự phòng, nhằm mục đích kêu gọi toàn dân tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh và cải thiện sức khỏe.
 
 Vệ sinh môi trường, làm sạch không gian sống, góp phần phòng, chống dịch bệnh
Vệ sinh môi trường, làm sạch không gian sống, góp phần phòng, chống dịch bệnh
 
Ngày 2/7 năm nay, trước đại dịch, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thành tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng và đẩy mạnh phong trào Vệ sinh yêu nước với chủ đề “Vệ sinh phòng, chống dịch COVID-19” bằng các hoạt động thiết thực. Từ đó, phòng chống hữu hiệu, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch tại khu dân cư, khu dịch vụ, hộ gia đình, nơi làm việc; tăng cường truyền thông vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh nguồn nước; tăng cường các hoạt động y tế dự phòng, vệ sinh khử khuẩn, vệ sinh phòng, chống dịch, kiểm tra, giám sát chất lượng nguồn nước sinh hoạt, sử dụng nước sạch sinh hoạt của Nhân dân trong tỉnh.
 
Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân trên địa bàn toàn tỉnh nâng cao ý thức, tích cực tham gia phong trào bằng những việc làm cụ thể như: Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; thu gom rác thải, bỏ rác đúng nơi quy định; sử dụng nước an toàn, hợp vệ sinh; rửa tay bằng xà phòng để phòng, tránh dịch bệnh...
 
Để việc thực hiện “Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe Nhân dân” trở thành một phong trào sâu rộng, mỗi người dân cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, rửa tay bằng xà phòng thành thói quen lành mạnh... bảo đảm xây dựng môi trường sống sạch hơn, ăn uống an toàn hơn, đẩy lùi dịch bệnh. 
 
THÁI AN